fbpx
Sunday, January 17Modern Manufacturing

ลิ้นดิจิทัล Hypertaste! อนาคตใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

รสชาติถือเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ของอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนั้นเป็นคำถามตั้งต้นที่ใช้ในการคาดการณ์เทรนด์อาหารและตอบสนองต่อรสชาติแห่งอนาคต ซึ่งในปัจจุบันประสบการณ์การรับรู้รสชาติเหล่านี้ถูกสังเกตุการณ์ เรียนรู้และลอกเลียนแบบได้ด้วย AI และเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่าง Hypertaste

Source: IBM.com
Source: IBM.com

สิ่งที่เรียกว่ารสชาตินั้นคือการจัดเรียงของโมเลกุลในส่วนผสมของอาหารโดยเทคโนโลยีจาก IBM นั้นใช้การผสมผสานการรับรู้เพื่อสร้าง Cross Section จากของเหลวทำให้เกิด Holistic Signal โดยใช้เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีที่มี Electrode คู่ที่ตอบสนองต่อการผสมผสานของโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้ง่ายต่อการวัดประเมิน การผสมผสานสัญญาณไฟฟ้ากับ Electrode ทุกคู่จะเป็นตัวแทนนำเสนอลายนิ้วมือของของเหลวภายใต้แนวคิดของเทคโนโลยี ‘Hypertaste’

หัวใจสำคัญของการทำงาน คือ เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีซึ่งเคลือบด้วยโพลีเมอร์ ซึ่งสารเคลือบเหล่านี้ถูกออกแบบให้ตรวจจับข้อมูลทางเคมีและทำให้ตรวจจับสารเคมีขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้ระบบการเรียนรู้ของ AI ในการฝึกฝนกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้ระบบสามารถเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างแม่นยำ สิ่งที่แตกต่างจากความสามารถมนุษย์ คือ การรับรู้ของเครื่องจักรนั้นสามารถตั้งค่าการเรียนรู้ได้ผ่าน Cloud

การใช้งานนั้นใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาทีสำหรับการตรวจสอบและระบุข้อมูลซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ในตัวเองหรือผ่าน Cloud ซึ่งมีระบบการเรียนรู้รองรับการทำงาน

แน่นอนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่การจำแนกรสชาติที่ดีหรือแย่ แต่ยังเป็นการตรวจคุณภาพอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจง เช่น pH หรือ Spectrum หรือยิ่งไปกว่านั้นสามารถวิเคราะห์รูปแบบรสชาติของอาหารที่ได้รับความนิยม ด้วยการที่เป็นเทคโนโลยีพกพาได้ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์สารเคมีที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งสามารถใช้ได้ในกลุ่ม Supply Chain ของอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม การตรวขสอบสภาพแวดล้อมไปจนถึงส่วนของงานเภสัชกรรมและการดูแลสุขภาพ

สำหรับกรณีทดลองที่ได้เกิดขึ้น คือ นักวิจัยในสเปนได้ทดลองในจากแยกชนิดเบียร์โดยทดสอบกับเบียร์ 25 ชนิดได้แม่นยำ 100% สำหรับการระบุสีของเบียร์ทำได้ 76% และปริมาณแอลกอฮอล์มีความแม่นยำถึง 84% ซึ่งสามารถยืนยันความสามารถในการทำงานของ Hypertaste ได้อย่างชัดเจน

ในขณะที่รสชาตินั้นเป็นเรื่องของรสนิยม ความชอบ ซึ่งในบางครั้งอาจยากที่จะวัด ตัดสิน หรือทำให้ชัดเจนได้อย่างทั่วถึง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ในการสัมผัสกับอาหารที่หลากหลาย ทำให้มาตรฐานของรสชาตินั้นไม่เท่าเทียมกันหรืออาจเรียกได้ว่าไร้มาตรฐานที่ชัดเจน แต่ด้วยการพัฒนา Hypertaste ทำให้เรื่องของรสชาติสามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถจดจำรูปแบบของรสชาติที่มีผลต่อยอดขายและสามารถทำซ้ำได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพ

ที่มา:
Forbes.com
Ibm.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.