fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

วช. จับมือ ดาว ขับเคลื่อนกลไกไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าว ‘เอกชน… คิดใหญ่… วิจัยจริง… มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0’ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดเพื่อสะท้อนภาพบริษัทที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ ‘งานวิจัยขายได้’ อันนำไปสู่การขยายผลให้ภาคเอกชน

วช. จับมือ ดาว ขับเคลื่อนกลไกไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทดาว พัฒนาวิจัยนวัตกรรมต่างๆ ให้ลูกค้าของเราผลิตสินค้าใหม่ๆ มากว่า 100 ปี ‘งานวิจัยขายได้’ จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีการทำธุรกิจที่ดาวมีประสบการณ์สูง บริษัทยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจไทยที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างด้านเทคโนโลยีหรือเพิ่มมูลค่าสินค้าตนเองด้วยเทคโนโลยี และอยากเชิญชวนให้บริษัทต่างๆ ร่วมกันผลักดันและช่วยเหลือให้อุตสาหกรรมและธุรกิจไทยก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย