Thursday, June 30Modern Manufacturing
×

นักวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Hybrid อัจฉริยะยุคใหม่สำหรับ Wearable Tech

นักวิจัยจาก Georgia Institute of Technology พัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Hybrid อัจฉริยะที่สามารถตอบสนองความต้องการสำหรับเทคโนโลยีสวมใส่ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรอบด้าน

จากเอกสารงานวิจัย ‘All‐in‐One, Wireless, Stretchable Hybrid Electronics for Smart, Connected, and Ambulatory Physiological Monitoring’ พบว่าปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้งานในบ้านสำหรับด้านสุขภาพ ล้วนแต่ต้องมีการใช้ตัวกลางเป็นกาวหรือเจลสำหรับเหนี่ยวนำทำให้เกิดความไม่สบายตัวรวมไปถึงทำให้ผิวหนังเกิดความเสียหายได้อีกด้วย และในการพัฒนาวัสดุขึ้นมาเพื่อทดแทนอุปกรณ์สวมใส่ในระดับผิวหนังนั้นพบว่าความท้าทายที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเชื่อมต่อข้อมูลไร้สายและการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ

นักวิจัยจึงได้พัฒนาวัสดุใหม่ที่รวมทุกอย่างไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ไม่ว่าจะเป็นระบบไร้สาย วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Hybrid ที่บิดยืดได้ ในขณะที่ยังส่งข้อมูลแบบ Real-Time สำหรับการตรวจสอบข้อมูลกายภาพและสามารถตรวจจับสัญญาณผิดปรกติได้อัตโนมัติด้วย Deep Learning สามารถเชื่อมต่อไร้สายระยะไกลได้สูงสุดถึง 15 เมตร

เจ้าเทคโนโลยีใหม่นี้เป็นการผสมผสานระหว่างชั้นแผ่นฟิล์มอิเล็กทรอนิกบาง ๆ เข้ากับ Hyperelastic Elastomers ทำให้ทั้งวัสดุสามารถเกาะยึดและเปลี่ยนรูปร่างได้เพื่อเข้ากับร่างกายมนุษย์ในขณะที่สามารถใช้งานอิเล็ทรอนิกส์ที่อยู่ภายในได้เป็นปรกติ โดย Electrode ที่ยืดหดได้นั้นถูกเพิ่มศักยภาพทางโครงสร้างเพื่อให้ทำงานยึดติดกับผิวหนังได้ด้วยวัสดุระดับที่ใช้กันในทางการแพทย์ทำให้สามารถวิเคราะห์การทำงานของหัวใจและระบบทางเดินหายใจในขณะที่ตรวจจับกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายภาพไปอีกด้วย

ที่มา:
Machinedesign.com
Wiley.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×