fbpx
Saturday, February 22Modern Manufacturing

สนธิรัตน์แจงเหตุหนุน B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน

สนธิรัตน์ แจงสาเหตุ สนับสนุนใช้น้ำมันดีเซล บี10เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน เพราะมีรถกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ได้และยังลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้มากกว่า บี20หลังจากกระทรวงพลังงาน ได้มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันดีเซลบี10 มากขึ้น ด้วยการปรับอัตราจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 ส่งผลให้ราคาขาย ดีเซล บี10 ถูกกว่า บี7 อยู่ที่ 2 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซล บี20 ถูกกว่า บี 7 อยู่ที่ 3 บาทต่อลิตร นั้น

ล่าสุด นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากผู้ประกอบการได้ปรับตัว เปลี่ยนแปลงหัวจ่าย โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จะมีประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล (บี100) เหลือชนิดเดียว จากนั้น
วันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกคลังของผู้ค้าน้ำมันมีการผลิต บี10 และในวันที่ 1 มีนาคม 2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีจำหน่ายในสถานีบริการทุกสถานี คาดว่าปริมาณการใช้ไบโอดีเซล (บี100) ในไตรมาสแรกของปี 2563 จะมีประมาณ 30-40 ล้านลิตรต่อวัน

สาเหตุที่ส่งเสริมน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานสำหรับรถดีเซลทั่วไป น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถเก่าและรถยุโรป และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ นั้น เนื่องจาก รถที่สามารถใช้น้ำมันดีเซลบี 20 มีน้อย เมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันดีเซลบี 10 มีมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรถเก่าที่ใช้น้ำมันดีเซล บี 7 ก็สามารถปรับมาใช้น้ำมัน บี10 ได้ และยังสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ได้มากกว่า บี 20 ด้วย

ส่วนการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันกลุ่มเบนซินลง 1 ชนิด จากปัจจุบันมีการจำหน่ายน้ำมัน 9 ชนิด แบ่งเป็นเบนซิน 5 ชนิด และดีเซล 4 ชนิด กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ของ กรมธุรกิจพลังงาน คาดว่าจะสามารถสรุปชนิดน้ำมันที่จะยกเลิกได้ภายในเดือน พ.ย.นี้

Kanokkarn .T