fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

สนธิรัตน์ แชร์วิสัยทัศน์ พลังงานทดแทน

รมว.พลังงาน ตอบรับเข้าร่วมประชุม “Global Ministerial Conference on System Integration of Renewables” ร่วมแบ่งปันแนวคิดและบูรณาการด้านพลังงานทดแทน สนองรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ย้ำพลังงานไทยต้องเพื่อทุกคน


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม “Global Ministerial Conference on System Integration of Renewables” ซึ่งจัดโดยกระทรวงกิจการเศรษฐกิจและพลังงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry for Economic Affairs) และทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ที่ BMWi Headquarters ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการประชุมครั้งนี้ มีนายปีเตอร์ อัลท์ไมเออร์ รัฐมนตรีกระทรวงกิจการเศรษฐกิจและพลังงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ ดร.ฟาตี บิโรล ผู้อำนวยการ IEA เป็นผู้เปิดงานประชุมร่วมกัน โดย การประชุม Global Ministerial Conference on System Integration of Renewables นี้เป็นการประชุมที่เปิดเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งไทยด้วย

การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทาง นโยบาย ข้อคิดเห็น แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งเสริมระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และลมได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเปลี่ยนสัดส่วนพลังงานทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องการความยืดหยุ่นของระบบเพื่อที่จะบูรณาการในแบบที่ปลอดภัยและคุ้มค่าต่อราคา รวมทั้งเพื่อมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน การนำ 2 ประเด็นหลักมาบูรณาการกันจึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนจาก “ ความท้าทาย ” มาเป็น “ โอกาส ”

“การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะทำให้ไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์การจัดการระบบไฟฟ้าจากหลากหลายประเทศที่มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดและลมที่สูง และยังเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่า ไทยเราก็สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังเพื่อ ทุกคน และเป็นโอกาสได้แสดงบทบาทประธานอาเซียนในฐานะการเป็นผู้นำอาเซียนในด้านพลังงานหมุนเวียน” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นอกเหนือจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะได้รับเกียรติให้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ
“ ความสำเร็จของพลังงานหมุนเวียน โอกาสของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ” แล้ว จะได้เข้าร่วมพิธีการลงนาม MOU ระหว่าง Stadtwerke Rosenheim ประเทศออสเตรีย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดการพลังงานไฟฟ้าและความร้อนในระดับชุมชนที่ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของและมีการตัดสินใจร่วมกัน รวมทั้งยังมีแผนเดินทางไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเทคโนโลยี Gas Engines มีการใช้ขยะชีวภาพ ผลผลิตจากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T