fbpx
Wednesday, August 5Modern Manufacturing

สมอ.ทลายแหล่งผลิตปลั๊กไฟเถื่อน สมุทรสาคร

สมอ. บุกทลายโรงงานผลิตปลั๊กพ่วงย่านสมุทรสาคร พบสินค้าไม่ได้มาตรฐานยี่ห้อ CKL , ST , CAT , เอส.ไอ.เอส , J.J. ELECTRONICS , PT ELECTRONICS รอจำหน่ายกว่า 12,000 ชิ้น และชิ้นส่วนอุปกรณ์รอประกอบกว่า 100,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท จึงยึดอายัดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ประกอบการว่า มีโรงงานย่านสมุทรสาครลักลอบผลิตชุดสายพ่วง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ปลั๊กพ่วง แบบที่พบจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป และร้านจำหน่ายสินค้า 20 บาท จึงส่งทีมเฉพาะกิจ ของ สมอ. เข้าตรวจสอบที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยวรินทร์ เทรดดิ้ง (1999) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่าโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ชุดสายพ่วง ขั้วหลอดไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องครัวอื่นๆ โดยขณะเข้าตรวจสอบพบพนักงานของโรงงานกำลังทำการผลิตปลั๊กพ่วง และพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานประกอบแล้วเสร็จรอการจำหน่ายจำนวน 12,049 ตัว มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ภายใต้เครื่องหมายการค้า CKL , ST , CAT , เอส.ไอ.เอส , J.J. ELECTRONICS , PT ELECTRONICS สมอ. จึงดำเนินการยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารอการประกอบเป็นปลั๊กพ่วงอีกกว่า 100,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท จึงยึดอายัดไว้ห้ามเคลื่อนย้ายและนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปประกอบเป็นปลั๊กพ่วงได้อีก พร้อมกับแจ้งให้ผู้ประกอบการเรียกคืนสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าของทางบริษัททั้งหมด เพื่อป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวถึงมือผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ สำหรับผู้ประกอบการรายนี้ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำผลิตภัณฑ์ชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555 จาก สมอ. ซึ่งบทลงโทษของผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมีความปลอดภัย เพราะเป็นสินค้าที่ต้องใช้งานกันอยู่เป็นประจำทุกครัวเรือน หากจะเลือกซื้อควรเลือกที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. เท่านั้น เพราะผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน และขอเตือนไปยังร้านจำหน่ายและผู้บริโภคว่า อย่าซื้อปลั๊กพ่วงที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานของยี่ห้อ CKL , ST , CAT , เอส.ไอ.เอส , J.J. ELECTRONICS , PT ELECTRONICS เพราะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อนำไปใช้งานอาจเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้” นายวันชัย กล่าว

Kanokkarn .T