fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

สมอ. บุกโกดังย่านแสมดำ ปลอมเอกสารนำเข้าสินค้า

สมอ. บุกค้นโกดังย่านแสมดำ พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีใบอนุญาต และเป็นสินค้าที่นำเข้ามาโดยใช้ใบอนุญาตปลอม ทั้งของเล่น แบตเตอรี่ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 50 ล้าน เต็มโกดัง ทั้งสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาต และสินค้าที่นำเข้ามาโดยใช้ใบอนุญาตปลอม โดยสินค้าดังกล่าวประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ ของเล่น ฯลฯ มูลค่ากว่า 50 ลบ.


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นำทีมลงพื้นที่บุกค้นโกดังย่านแสมดำ เขตบางขุนเทียน จำนวน 4 โกดัง พบเป็นแหล่งกระจายสินค้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ทั้งของเล่น แบตเตอรี่ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ไดร์เป่าผม วิทยุ หลอดไฟ LED ชุดสายพ่วง ฯลฯ ซึ่งสินค้าดังกล่าวหากจะนำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงสั่งการให้ยึดและอายัดสินค้าดังกล่าว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำหรับการตรวจค้นในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่ สมอ. อย่างต่อเนื่อง ที่ได้ตรวจพบว่า มีผู้ประกอบการใช้ใบอนุญาตปลอมนำเข้าสินค้าเข้ามาจำหน่ายมูลค่าหลายร้อยล้านบาท จึงติดตามมาโดยตลอดและขยายผลหาคลังสินค้าและแหล่งต้นตอกระจายสินค้า จนพบว่ามีโกดังเก็บสินค้าอยู่ในย่านแสมดำ เขตบางขุนเทียน สมอ. จึงดำเนินการเข้าตรวจค้นทันที

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของสินค้าทั้งหมดที่ได้อายัดในครั้งนี้เป็นของบริษัท แซดวอร์คเกอร์ ไลน์ จำกัด มีการนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. รวมทั้งมีการใช้ใบอนุญาตปลอมในการนำเข้าและแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบนผลิตภัณฑ์ด้วย แต่จากการตรวจสอบข้อมูลผู้รับใบอนุญาตพบว่า บริษัทฯ ดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจาก สมอ. จึงขอเตือนร้านจำหน่ายและผู้บริโภคอย่าซื้อสินค้าจากบริษัท แซดวอร์คเกอร์ ไลน์ จำกัด เพราะเป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจาก สมอ. หากนำไปใช้อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นายวันชัย กล่าวว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการรายนี้แล้ว พบว่ามีการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน คาดว่าความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่ง สมอ. จะได้ประสานกับกรมศุลกากรอย่างใกล้ชิดต่อไป ว่าทำไมสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาต จึงสามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ และจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่อาศัยช่องว่างของทางราชการหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของผู้บริโภค

สำหรับบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาท และในกรณีปลอมเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ สมอ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 ให้ สมอ. ทราบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้ เพื่อตรวจสอบการนำเข้าสินค้าว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และจะได้ประสานข้อมูลการนำเข้ากับกรมศุลกากร เพื่อนำมายืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วย

Kanokkarn .T