fbpx
Saturday, September 19Modern Manufacturing

สมอ.ประกาศบังคับใช้ มาตรฐานยางล้อ

สมอ. บังคับใช้ มอก. 2721-2560 มาตรฐานยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ร่วม 2,000 ฉบับ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 24 กันยายน 2562 มอก. 2721-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บังคับตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นวันแรก โดยช่วงเดือนที่ผ่านมา สมอ. อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางล้อ มายื่นขอใบอนุญาตผ่านในระบบ e-license โดยมีจำนวนคำขอทั้งหมดกว่า 1,950 คำขอ สมอ. จึงได้เปิดห้องรับรองและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเข้ามารับใบอนุญาตของผู้ประกอบการในวันนี้ตลอด ทั้งวัน

สำหรับ มอก. 2721-2560 เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะของยางล้อ มีข้อกำหนดเรื่องเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนจากการวิ่ง การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุนที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดน้ำมัน ของยางล้อสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และรถโดยสาร

หลังจากก่อนหน้าที่ สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานบังคับยางล้อแล้ว จำนวน 3 มาตรฐาน ซึ่งบังคับในเรื่องความปลอดภัยของยางที่ใช้ในรถแต่ละประเภท คือ มอก.2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง , มอก.2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง และ มอก.2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

นายวันชัย กล่าวว่า ในช่วงปลายปีนี้ สมอ. มีแผนส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ทำ ผู้นำเข้ายางล้อรถยนต์ภายหลังการอนุญาต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยางล้อที่แสดงเครื่องหมาย มอก. โดยจะตรวจทั้งโรงงานผลิตและผู้นำเข้าซึ่งเป็นต้นทางและตรวจติดตามร้านจำหน่ายที่เป็นปลายทาง เพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค จึงขอฝากถึงผู้จำหน่ายต้องเลือกผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ที่ผลิตหรือนำเข้าจากผู้ได้รับใบอนุญาตมาจำหน่ายเท่านั้น และต้องตรวจสอบความถูกต้องของฉลาก และมีเครื่องหมาย มอก. ปรากฏที่ยางล้อรถยนต์ทุกเส้นที่อยู่ในความครอบครองของร้านจำหน่าย มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

Kanokkarn .T