fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

สูตรสำเร็จ สร้างอาณาจักรโซลาร์ฟาร์ม 24,000 ลบ.

ซีอีโอ SPCG ขึ้นเวทีเมืองผู้ดี เปิดประสบการณ์แห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เผย ความเชื่อมั่น คือกุญแจสำคัญช่วยฝ่าฟันอุปสรรคจนไปสู่ความสำเร็จ สร้างอาณาจักรโซลาร์ฟาร์ม 36 แห่ง มูลค่ากว่า 24,000 หมื่นล้านบาท


นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี หรือ SPCG พร้อมด้วย น.ส.วรชา กุญชรยาคง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ SPCG ได้รับเกียรติจาก Mr. Steve Tappin – Host BBC CEO GURU ร่วมบรรยายแก่ผู้บริหารในธุรกิจ E-Commerce ณ ประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารนำแนวคิด ปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบการ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจในความรับผิดชอบของตนเอง

นางวันดี กล่าวว่า ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มของบริษัทเอสพีซีจีฯเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก รัฐบาลสมัยที่ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท (แสงอาทิตย์, น้ำ และ ลม) แต่ไม่มีบุคคลใดสนใจ ตนจึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้จัดทำ Business Model ขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่น ซึ่งในช่วงเริ่มต้น การบุกเบิกและการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย เคยประสบปัญหาในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทำมาก่อน

อีกทั้งการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่มีข้อจำกัดอย่างมาก ทำให้สถาบันการเงินไม่มีข้อมูลด้านความเสี่ยง จำเป็นต้องระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน จนกระทั่ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการเงินอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 60 : 40 ทำให้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมาย ซึ่งยาวนานกว่า 1 ปี จนพัฒนาโครงการแรกประสบความสำเร็จ คือ โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) จังหวัดนครราชสีมา

“หลังจากนั้น ธนาคารฯ ได้ขอประเมินการดำเนินงานของโครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการที่ 2 ซึ่งผลปรากฎว่าใน 3 เดือนแรกการผลิตไฟฟ้าดีกว่าเป้าหมายมากกว่า 30 % ธนาคารฯ จึงตัดสินใจสนับสนุนเงินลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการที่เหลือ ตลอดจนนำเงินกู้จาก Clean Technology fund มาร่วมให้กู้กับสถาบันการเงินอื่นๆอีก 6 แห่ง ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้สามารถพัฒนาโครงการต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จในปี 2557 สามารถสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มได้ครบ 36 โครงการ เงินลงทุนกว่า 24,000 ล้านบาท” นางวันดี กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T