fbpx
Friday, August 7Modern Manufacturing

ส่งออกรถยนต์เดือน ก.พ. ลดลง 1.63%

ส.อ.ท.เผย ยอดส่งออกรถยนต์ เดือน ก.พ 62 ลดลง 1.63% มาที่ 100,550 คัน เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อาทิ ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกากลาง-ใต้ ชะลอตัวลง

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน ก.พ.62 อยู่ที่ 100,550 คัน ลดลง 1.63% จากเดือน ก.พ.61 โดยส่งออกลดลงในตลาดออสเตรเลีย ตลาดแอฟริกา ตลาดอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง ส่วนตลาดเอเชีย ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาเหนือ ยังคงมีการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการส่งออก 49,053.02 ล้านบาท ลดลง 6.16% จากเดือน ก.พ.61ขณะที่ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ.) มียอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 182,133 คัน ลดลง 1.17% และมีมูลค่าการส่งออก 89,869.88 ล้านบาท ลดลง 4.69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนยอดผลิตรถยนต์ในเดือน ก.พ.62 สามารถผลิตได้ 183,071 คัน เพิ่มขึ้น 2.71% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 2.6% และการผลิตรถยนต์นั่งและกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 8.98% และ 3.8% ตามลำดับ และเพิ่มขึ้น 1.94% จากเดือน ม.ค.62 ขณะที่ยอดผลิตในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.62 มีจำนวนทั้งสิ้น 362,666 คัน เพิ่มขึ้น 5.29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

Kanokkarn .T