fbpx
Sunday, January 17Modern Manufacturing

ส.อ.ท.ชี้ยอดขายรถยนต์วูบ แบงก์เข้มปล่อยกู้

ส.อ.ท. เผย ยอดขายรถยนต์ในประเทศ เดือนกรกฎาคม ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 1.1 เป็นผลจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ของสถาบันการเงิน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 81,044 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 1.1 ยอดขายภายในประเทศลดลง จากการเข้มงวดที่มากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ของสถาบันการเงิน และลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 5.8 แต่เชื่อว่า ยอดขายในประเทศ ปีนี้ จะอยู่ที่ 1.05 ล้านคัน

เช่นเดียวกับ ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนกรกฎาคมมีจำนวน 82,151 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 8.87 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง และตลาดยุโรป มีมูลค่าการส่งออก 40,330.53 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 19.14

ขณะที่ รถจักรยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนส่งออก 73,202 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 7.18 โดยมีมูลค่า 5,605.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 6

ส่วนยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศมียอดขาย 148,723 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 11 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 1.1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T