fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

หลักเกณฑ์ ซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชน 1.68 บ./หน่วย

พลังงาน เตรียมนำร่องเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ภาคประชาชน 100 เมกะวัตต์แรกในปีนี้ เผย หลักเกณฑ์เบื้องต้น ต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าน้อยกว่า 10 KWp ต่อมิเตอร์ และรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า วันนี้ (13 มี.ค.62) ได้เชิญผู้ผลิตและจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์กว่า 30 ราย เข้าหารือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าแข่งขันในตลาด หลังรัฐบาลมีแผนสนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) รวม 12,275 เมกะวัตต์ (MW) ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ซึ่งจะมาจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์ และโซลาร์ลอยน้ำ ในเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2,725 เมกะวัตต์ โดยเตรียมนำร่องเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ภาคประชาชน 100 เมกะวัตต์แรกในปีนี้

สำหรับโครงการโซลาร์ภาคประชาชนนั้น เบื้องต้นรัฐบาลจะเปิดรับซื้อประมาณ 100 เมกะวัตต์ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งจะเปิดรับซื้อนำร่อง 100 เมกะวัตต์แรกในปีนี้ โดยในวันที่ 20 มี.ค. นี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) จะประกาศรายละเอียดโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ระยะที่ 1 นำร่อง 100 เมกะวัตต์ โดยจะให้ประชาชน ชุมชน ภาคครัวเรือน หรือ ผู้ประกอบการที่ร่วมมือกับชุมชนดำเนินการ และแบ่งปันผลประโยชน์ต่อกัน เข้าร่วมได้ ซึ่งจะเป็นโครงการที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง

ด้านนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า กล่าวว่า ตามแผนการประกาศรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชนจำนวน 100 เมกะวัตต์นั้น กกพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 18 มี.ค.-1 เม.ย.62 และภายในเดือนมี.ค.-เม.ย.62 จะจัดประชาสัมพันธ์ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ , การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเปิดลงทะเบียนและรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค. 62 , การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.62 , ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในเดือนต.ค.62 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายในปี 62

ทั้งนี้ สำหรับการรับซื้อไฟฟ้า จะแบ่งเป็นโควตาของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 30 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 70 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วยในระยะเวลารับซื้อส่วนเกิน 10 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการคือ ภาคครัวเรือน ซึ่งหลักเกณฑ์เบื้องต้นประกอบด้วย 1.ผู้ที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) 2.มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าน้อยกว่า 10 KWp ต่อมิเตอร์ 3.การไฟฟ้าจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย ในระยะเวลารับซื้อส่วนเกิน 10 ปี 4.ยอดรวมทั้งโครงการไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ และ 5. COD ภายในปี 62

ขณะที่นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ตามแผน PDP2015 กฟผ. จะเริ่มโครงการนำร่อง Hydro Floating Solar Hybrid ที่เขื่อนสิริธร ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ โดยมีแผนเปิดดำเนินงาน ภายในธ.ค.63 ในพื้นที่โครงการวม 760 ไร่ เป็นพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 45 ไร่ สำหรับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ไม่รวมส่วนยึดโยงต่าง ๆ โดยปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการเบื้องต้น ซึ่งส่วนประกอบสำคัญได้แก่ (1) Double Glass Type PV Panel (2) HDPE Pontoon (3) ระบบยึดโยงที่รองรับระดับน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมา โดยใช้แบบ Bottom Anchoring ที้งนี้ กฟผ. มีแผนการเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพ.ค.62

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T