fbpx
Monday, May 25Modern Manufacturing

หุ่นยนต์ Aethon TUG

บทความหลัก… AI ROBOT in Aging Society

Aethon TUG’ เป็นหุ่นยนต์ที่นำมาใช้แก้ปัญหาของโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลที่มีทรัพยากรและแรงงานจำนวนน้อยมากๆ เช่น การทำหน้าที่ของพยาบาลที่ต้องเข็นหรือผลักดันรถขนของที่น้ำหนักมาก โรงพยาบาลมีการจ้างการบริการจัดส่งสินค้าที่จะส่งมอบรายการ เช่น ชุดยาและผ้า ชุดอาหาร ยารักษาโรคและวัสดุสิ้นเปลือง หรือแม้กระทั่งกากของเสียจากสถานที่หนึ่งของโรงพยาบาลไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ในโรงพยาบาลที่ใช้ลิฟต์ในการขนส่งสิ่งของและเปิดประตูแบบอัตโนมัติผ่านทางสัญญาณไร้สายด้วยระบบอีเธอร์เน็ตได้

หุ่นยนต์ Aethon TUG
รูปที่ 2: (A) แสดงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำหน้าที่ของหุ่นยนต์ให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มระบบโครงสร้างการยกหรือแบกสัมภาระต่างๆ สำหรับการใช้งานที่หลากหลายในการขนส่งวัสดุ โดยระบบจะมีส่วนช่วยให้การขนส่งวัสดุได้จำนวนครั้งที่เพิ่มมากขึ้นและใช้เวลาในการทำงานลดน้อยลงซึ่งหุ่นยนต์จะมีการจัดตารางเวลาในการทำงานและผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมระบบให้แยกประเภทการใช้งานในโรงพยาบาลที่มีการแลกเปลี่ยนกำหนดการอยู่ตลอดเวลา

การกำหนดแผนที่การใช้งานแต่ละพื้นที่และชุดกลไกการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์
การกำหนดแผนที่การใช้งานแต่ละพื้นที่และชุดกลไกการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์

จากรูปที่ 2 ด้านซ้ายมือ ผู้ใช้สามารถวางแผนกำหนดเส้นทางที่ดีที่สุดจากตำแหน่งเริ่มต้นในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้ถึงเป้าหมาย ด้วยการตรวจจับจากเซนเซอร์ป้องกันการปะทะชนกับสิ่งต่างๆ โดยการใช้แผนที่เสมือนจริงของพื้นที่ชั้นต่างๆ ของโรงพยาบาลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ โดยหุ่นยนต์จะพยายามกระทำตามแผนผังที่กำหนดให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ถ้าพบอุปสรรคที่ไม่คาดคิดในเส้นทางที่ต้องการ หุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนแผนและหาทางออกที่จะนำมันไปสู่ปลายทางที่กำหนด ด้วยการขับเคลื่อนมอเตอร์จำนวน 2 ตัว เมื่อเกิดการสูญหายหรือติดปัญหาอุปสรรคอยู่ก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือผ่านทางลำโพง เพื่อบอกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป

การใช้งานในโรงพยาบาลจำนวนที่มากกว่า 150 โรงพยาบาลเป็นหลักฐานว่าลูกค้าเห็นคุณค่าและประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งเฉลี่ยรายจ่ายที่ทางโรงพยาบาลสามารถประหยัดได้ถึงเกือบสองเท่าของเงินเดือนพนักงาน / ต่อปี ส่วนความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของหุ่นยนต์นำทางโรงพยาบาลในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนด้วยความถูกต้อง 99.99% โดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ ด้วยการพัฒนาระบบตรวจสอบระยะไกล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย