fbpx
Saturday, September 19Modern Manufacturing

อัลลอยยุคใหม่ แข็งเหมือนเซรามิก ทนทานเหมือนโลหะ

นักวิจัยจาก University of Michigan พัฒนาอัลลอยชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติของเซรามิกและโลหะผสมรวมกัน ทำให้กลายเป็นวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเครื่องยนต์เจ็ทหรือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

วิธีใหม่ในการคำนวณปฏิกริยาระหว่างโลหะและการทำให้เกิดอัลลอยทำให้เพิ่มความเร็วในการคนหาวัสดุใหม่ที่ผสานเอาความแข็งของเซรามิกและความทนทาน ซึ่งวิธีนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ปฏิกริยาได้อย่างแม่นยำและต้องการการคำนวนแบบควอนตัมเชิงกลที่น้อยลงกว่าเดิมทำให้มีความยุ่งยากที่น้อยลงด้วยเช่นกัน

การค้นพบครั้งนี้เป็นการใช้ Machine Learning ในการออกแบบอัลลอยเพื่อเร่งให้เกิดการต้นพบวัสดุที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องยนต์พิเศษและเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งในปัจจุบันเตาปฏิกรณ์และเครื่องยนต์นั้นไม่สามารถทนความร้อนที่สูงมากได้ไม่เช่นนั้นโลหะที่อยู่ในใบพัดเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนภายในจะหลอมละลายหรือเกิดการอ่อนตัว ดังนั้นการค้นหาวัสดุใหม่ที่สามารถทนทานกับความร้อนที่สูงขึ้นได้จะทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานที่สูงกว่าเดิม

ที่มา:
Sciencedaily.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.