Friday, December 3Modern Manufacturing
×

อีอีซี จับมือ เหอหนาน พัฒนาศูนย์การบินคู่ขนาน

รองนายกฯ สมคิด นำคณะอีอีซี เซ็นเอ็มโอยูร่วมรัฐบาลเหอหนาน กระชับความร่วมมือวางแผนพัฒนาพื้นที่สนามบิน ศูนย์การบินคู่ขนาน พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยจีนอย่างยั่งยืน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า ในโอกาสที่อีอีซี ได้เข้าร่วมคณะรองนายกรัฐมตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เยือนกรุงปักกิ่ง และเมืองเจิ้งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมย.2562) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสหากรรมการบิน เป็นต้น โดยในการร่วมคณะฯ ครั้งนี้ อีอีซีได้มีภารกิจสำคัญ คือ การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน ในการพัฒนาศูนย์การบินคู่ขนานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยผู้ร่วมเป็นสักขีพยานฝ่ายไทย ได้รับเกียรติจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และฝ่ายรัฐบาลมณฑลเหอหนานได้รับเกียรติจากนายเฉิน รุ่นเอ๋อ ผู้ว่าการมณฑลเหอหนาน และนายเหอ จินผิง รองผู้ว่าการมณฑลเหอหนาน เป็นต้น

ทั้งนี้ สาระสำคัญกรอบความร่วมมือ MOU ระหว่างอีอีซี ร่วมกับรัฐบาลมณทลเหอหนาน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาศูนย์การบินคู่ขนานและส่งเสริมการค้า และการลงทุนระหว่างเหอหนานกับอีอีซี โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการส่งเสริมโครงการศูนย์การบินคู่ขนานสำหรับประเทศจีนตอนกลางและอาเซียน การกระชับความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาพื้นที่สนามบิน และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน อาทิ การขนส่งทางอากาศ การซ่อมบำรุงอากาศยาน การอบรมบุคลากร และการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี

“MOU ครั้งนี้ จะเป็นผลดีในการผลักดันให้เกิดศูนย์กลางด้านการบินระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการขยายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการยกระดับสถานะไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์ คมนาคม ธุรกิจ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นประตูสู่อาเซียนต่อไป” นายคณิศ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×