Saturday, December 15MM Thailand

อุตสาหกรรมเยอรมนียอดร่วงครั้งแรกในรอบปี

146 Views

ด้วยสถานะความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้เยอรมนีนั้นได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากสำหรับสินค้าและนวัตกรรม แต่ในปัจจุบันอัตราอุปสงค์เกิดการชะงักเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี

อุตสาหกรรมเยอรมนียอดร่วงครั้งแรกในรอบปี

ภายหลังเกิดการเติบโตขึ้น 1.2% ในเดือนพฤษภาคมยอดกลับตกลง 1.1% เดือนมิถุนยนต์ที่ผ่านมาเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ในขณะที่การผลิตเพิ่งขึ้นถึง 2.4% หากเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งตัวเลขของการเติบโตที่ยังมีศักยภาพ คือ การขนส่งด้วยรถหรือการขนส่งภายในประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้น


Source:

  • https://goo.gl/q213nQ

Related Post

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
 
นำเสนอข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนำเสนอสาระ ข้อมูล ข่าวสารและบทความ ที่หลากหลายและครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม
พบความลับในการเพิ่มผลกำไรของผู้ผลิต 7 ราย