fbpx
Sunday, July 12Modern Manufacturing

เรื่องจริง 4.0 ตื่นตัว อย่าตื่นตระหนก จุดตัด จุดคานงัด คือ ต้องหลอมรวม

บทความหลัก… ว่ากันด้วย 3 เรื่องจริง ของ INDUSTRY 4.0

ที่ผ่านมา ตัวเลข 4.0 เป็นเหมือนคีย์เวิร์ดที่ถูกนำมาพูดถึงเพื่อให้จำง่าย ทว่าในทางกลับกัน กลายเป็นความตื่นตระหนกและหวาดวิตกที่ทำให้โรงงานและอุตสาหกรรมไทยรู้สึกว่า 4.0 เป็นเรื่องไกลตัวเกินเอื้อม ทั้งที่ความเป็นจริงหาใช่เช่นนั้น

วิถีชีวิตประจำวัน และพฤติกรรมทั่วไปกว่า 60-70% ของเรา เรียกว่าเหยียบอยู่ในพื้นที่ 4.0 อยู่แล้ว ทุกวันนี้ ชีวิตเราต่างก็ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มี Information มากมายอยู่รอบตัวเรา และด้วยวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่นับวันยิ่งเปลี่ยนไปนี่เอง ที่ทำให้ภาคการผลิตต้องปรับตัว

เอาเข้าจริง อุตสาหกรรม 4.0 คือ การทำให้เกิดการ Convergence กันอย่างสมบูรณ์ของข้อมูลการผลิต และสถานะการผลิตจริงของเครื่องจักร เพื่อให้เกิดสภาวะการควบคุมและเฝ้าติดตามแบบ Real Time ซึ่งหมายถึงการวัดการที่ทันเวลา ทันที หรือทันใจนั่นเอง

เรืองจริง 4.0 ตื่นตัว อย่าตื่นตระหนก จุดตัด จุดคานงัด คือ ต้องหลอมรวม

คำถามที่ตามมา คือ ทำอย่างไรให้ Convergence และ Real Time ?

อาจารย์วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน ให้คำตอบอย่างน่าสนใจว่า ในการผลิตแบบ 4.0 นั้น มีคีย์เวิร์ด คือ ข้อมูล (Information) และกายภาพ (Physical) โรงงานหรือผู้ใช้ ต้องใส่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเพื่อทำข้อมูลทั้งหมดให้เป็นกลายดิจิทัล ทุกอย่างจะกลายเป็นสากล การรับ-ส่งข้อมูลก็จะเป็นอิสระจากพื้นที่และเวลา รวมถึงต้องทำให้เรื่องทางกายภาพ (Physical) ทำให้เป็น CPS (Cyber Physical System) ถ้าทุกอย่าง Smart แล้วให้มันมาหลอมรวมกัน ทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของ Real Time เมื่อมันหลอมรวมแล้ว ทุกอย่างก็จะ Real Time เอง

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ โรงงานทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีออร์เดอร์สั่งเม้าส์เข้ามา 100 ชิ้น ยอดคำสั่งซื้อ 100 ชิ้นจากลูกค้านี้ ต้องกระจายไปสู่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที ต้องไม่ใช่การมาสั่งที่ฝ่ายขาย แต่คำสั่งนี้ต้องไปถึงสต็อกวัตถุดิบเพื่อเช็กจำนวนวัตถุดิบ เช่น เม็ดพลาสติก และสายไฟ ส่วนไลน์การผลิตต้องแบ่งงานกัน เครื่องจักรแต่ละตัวรู้หน้าที่ของตัวเองและพร้อมเริ่มเดินสายการผลิตทันที รวมถึงระบบซัพพลาย การซ่อมบำรุง การบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งถึงมือลูกค้า ฉะนั้น ทันทีที่ลูกค้าคลิกเอ็นเทอร์สั่ง 100 ชิ้นปุ๊บ ระบบข้อมูลของโรงงานคุณทั้งหมดจะประเมินและคำนวณเวลา และตอบกลับไปที่ลูกค้าได้ทันทีว่า อีก 15 วัน ลูกค้าจะได้รับสินค้าถึงมือ นี่เรียกว่า Real Time

เห็นได้ว่า กระบวนการทั้งหมดนี้ ทุกโรงงานมีอยู่แล้ว แต่ยังทำด้วยมือ และทำแบบแยกส่วนกัน ฝ่ายใครฝ่ายมัน ไลน์ใครไลน์มัน เพราะข้อมูลยังไม่ดิจิทัล และระบบยังไม่เป็นไซเบอร์ คุณต้องดึงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาหลอมรวมให้การทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพียงเท่านี้ก็จะได้โรงงานอัจฉริยะที่ทำงานแบบ Convergence บนพื้นฐานของความเป็น Real Time

โรงงานและภาคอุตสาหกรรมบ้านเรามีความพร้อมในทุกองค์ประกอบแล้ว ไม่ว่าเครื่องมือ เครื่องจักร และระบบ เพียงแต่ต้องหาจุดตัด จุดคานงัดที่จะดีดตัวเองขึ้นไปสู่ 4.0 ซึ่งก็ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากคำว่า ‘Convergence’ หรือหลอมรวมนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ 1 และ 3


Source:

อาจารย์วรินทร์ รอดโพธิทอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย