fbpx
Tuesday, July 14Modern Manufacturing

อุตฯ แดนมังกรผงาด จับงานวิจัยและพัฒนาอย่างแข็งขัน

อุตสาหกรรมการผลิตถือเป็นหัวใจของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไม่ต้องสงสัย จากการเป็นแหล่งผลิตสินค้าของโลกในอดีตจวบจนปัจจุบัน ทำให้สถานะของประเทศจีนนั้นกลายมาเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก ซึ่งในปี 2020 นั้น จีนตั้งเป้าสัดส่วนการผลิตในตลาดสารเคมีโลกไว้ถึง 40% แต่จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่ามีมูลค่าต่ำกว่า 20%

อุตฯ แดนมังกรผงาด จับงานวิจัยและพัฒนาอย่างแข็งขัน

ด้วยเหตุดังกล่าว จีนจึงได้ทำความเข้าใจกับข้อมูลและกลุ่มตลาดเพื่อปรับตัวให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้ผลลัพธ์เป็น 3 ประเด็นสำคัญที่บริษัทผู้ผลิตสารเคมีในประเทศต้องให้ความใส่ใจ ดังนี้

  1. เรียนรู้และเข้าใจตลาด การทำความเข้าใจต่อความต้องการของตลาดเป้าหมาย ถือเป็นสิ่งสำคัญ ควรต้องดำเนินการก่อนที่จะคิดเรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาเสียอีกความเข้าใจเรื่องข้อกำหนดและข้ออนุญาตทางด้านกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางรากฐานและแนวทางดำเนินการ
  2. นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การอนุรักษ์ทรัพยากร ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ตลาดและแนวทางที่ชัดเจน การเลือกใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากนวัตกรรมที่สามารถทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ทั้งยังสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อีกด้วย
  3. เสริมกำลังไปยังรากฐาน เนื่องจากฐานการผลิตแต่ละที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การวิจัยที่ออกมาจึงมีความแตกต่างตามความถนัดจึงต้องเลือกใช้พื้นที่สำหรับแหล่งวิจัยให้ดี ซึ่งเหล่าบริษัทได้เลือกใช้เม็ดเงินลงทุนวิจัยในหัวข้อที่แตกต่างกันตามความเชี่ยวชาญและข้อกำหนดของพื้นที่นั้นๆ และเมือง Shenzhen ซึ่งถูกขนานนามว่า ‘Silicon Valley แห่งเมืองจีน’ ถือเป็นเป้าหมายหลักในการลงทุนงานวิจัยในปัจจุบัน

Source:

  • https://goo.gl/3QjdTd
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย