fbpx
Tuesday, September 22Modern Manufacturing

ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ ขยายบริการเครื่อง ATM

ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ ขยายธุรกิจการให้บริการเครื่องเอทีเอ็มในประเทศไทย เพื่อเริ่มบริการบริหารจัดการครบวงจรด้านการจัดหา การติดตั้ง การดำเนินงาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องเอทีเอ็ม

มีรายงานจาก บริษัท ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ (Hitachi-Omron Terminal Solutions) ว่า บริษัทจะเริ่มธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการครบวงจรสำหรับเครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งจะนำเสนอบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาเครื่องและการติดตั้งเพื่อใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษา ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็มที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศไทย และเพื่อขยายธุรกิจด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเอทีเอ็มในประเทศ

ปัจจุบัน มีการใช้งานเครื่องเอทีเอ็มมากกว่า 60,000 เครื่องในประเทศไทย ถือเป็นจำนวนที่มากเป็นอันดับสองในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็มเป็นภาระต่อสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก อีกทั้งความต้องการตัวแทนบริหารจัดการในด้านการถือทรัพย์สิน การติดตั้งและการดำเนินงานของเครื่องเอทีเอ็มนั้นได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สถาบันฯ เหล่านี้มองหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายและให้ความสนใจกับธุรกิจหลักของตนได้เต็มที่ โดยปัจจุบันเริ่มมีการใช้เครื่องเอทีเอ็มที่ใช้ร่วมกัน (shared ATM) ในภาคอุตสาหกรรมนี้เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ในปัจจุบัน ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์กำลังทำการติดตั้งเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติจำนวน 8,000 เครื่อง (Automated Deposit Machine) ซึ่งรวมเครื่องเอทีเอ็มแบบฝากและถอนเงินสด (cash Recycling ATM) นับตั้งแต่การเข้าสู่ตลาดประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2533 ด้วยเครื่องเอทีเอ็มสำหรับการถอนเงินสด ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ได้นำเสนอเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติและเครื่องเอทีเอ็มแบบฝากและถอนเงินสด ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างด้านการเงินของไทยมานานกว่า 25 ปี

ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ตั้งบริษัทในเครือประจำประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2558 โดย บริษัท ฮิตาชิเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฮิตาชิเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ประจำประเทศไทย) ได้สร้างระบบการขายและบริการในประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทฯ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันไป รวมถึงแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ บริษัทไม่เพียงแต่เพิ่มยอดขายของเครื่องเอทีเอ็มแบบฝากและถอนเงินสดซึ่งเป็นรุ่นต้นแบบของภาคธุรกิจนี้ แต่ยังขยายธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องเอทีเอ็มจำนวนมากกว่า 1,000 เครื่องอีกด้วย

ในการเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็ม ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์จะร่วมมือกับ บริษัท ฮิตาชิเปย์เม้นท์เซอร์วิส จำกัด (ฮิตาชิเปย์เม้นท์เซอร์วิส) จากกลุ่มฮิตาชิ โดยฮิตาชิเปย์เม้นท์เซอร์วิสให้บริการการชำระซื้อสินค้าหลักๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย) บริษัทมีประสบการณ์และผลงานที่เห็นได้ชัดจากการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็มประมาณ65,000 เครื่อง รวมถึงเครื่องเอทีเอ็มแบบฝากและถอนเงินสด นับได้ว่าเป็นตัวเลขของเครื่องเอทีเอ็มแบบบริหารจัดการที่มากที่สุดในตลาดอินเดีย ฮิตาชิเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ประจำประเทศไทย จะให้บริการโดยอาศัยองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านการให้บริการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็ม รวมทั้งอุปกรณ์และระบบที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์จะสร้างรากฐานธุรกิจด้านการบริการบริหารจัดการในประเทศไทย โดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญในด้านเครื่องเอทีเอ็มแบบฝากและถอนเงินสดจากฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์เวิร์ลไวด์ รวมทั้งจากโครงสร้างบริการด้านการบำรุงรักษาและระบบจากฮิตาชิเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ประจำประเทศไทย ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์จะดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายต่อไปพร้อมๆ กับกลุ่มฮิตาชิ โดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญ (เช่น จากจำนวนเครื่องฝากและถอนเงินสดที่ติดตั้งไป) เพื่อให้บริการโซลูชั่นแบบเพิ่มมูลค่าในระดับสูง และเสริมสร้างขีดความสามารถ ตลอดจนคุณภาพในการบริการของสถาบันการเงิน

ความคิดเห็นจาก Keita Tada กรรมการผู้จัดการ ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ประจำประเทศไทย
“ฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์เป็นผู้ริเริ่มเครื่องเอทีเอ็มแบบฝากและถอนเงินสดได้ในประเทศไทยและตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน บริษัทผลิตเครื่องเอทีเอ็มแบบฝากและถอนเงินสดได้ในเครื่องเดียวและเสริมความแข็งแกร่งด้านบริการการบำรุงรักษา และได้ทำงานอย่างอุตสาหะเพื่อเพิ่มอัตราการดำเนินงานของเครื่องฯ และสร้างเสถียรภาพด้านการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสถาบันการเงิน บริษัทจะเสริมสร้างธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็ม นอกจากการใช้ระบบการบำรุงรักษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะนำความสำเร็จและประสบการณ์จากฮิตาชิเปย์เม้นท์เซอร์วิสในอินเดียมาปรับใช้ เพื่อนำเสนอบริการเครื่องเอทีเอ็มแบบหลายผู้ให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบและการดำเนินงาน”

ความคิดเห็นจาก Loney Antony กรรมการผู้จัดการ ฮิตาชิเปย์เม้นท์เซอร์วิส
“ฮิตาชิเปย์เม้นท์เซอร์วิสให้บริการเครื่องเอทีเอ็มเป็นจำนวนเกือบ 65,000 เครื่อง รวมถึงเครื่องฝากและถอนเงินสดในอินเดีย บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านบริการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งรวมถึงการกระจายเครื่อง บริการ และกระบวนการทำธุรกรรม จากประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมา เราได้พัฒนาอุปกรณ์และระบบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกทำเลที่ตั้ง การติดตั้ง การบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องเอทีเอ็มแบบหลายผู้ให้บริการ ซึ่งจำเป็นต่อการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็มที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ฮิตาชิเปย์เม้นท์เซอร์วิสเป็นพันธมิตรด้านทางเลือกสำหรับธนาคารในอินเดีย และเรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับฮิตาชิออมรอนเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ และฮิตาชิเทอร์มินัลโซลูชั่นส์ประจำประเทศไทย เพื่อให้บริการแก่สถานบันการเงินในประเทศไทย”

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย