fbpx
Tuesday, September 22Modern Manufacturing

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรจากอิตาลี ปี 2560 เพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติอิตาลี หรือ Ucimu การเพิ่มขึ้นของยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรในไตรมาสแรกของปี 2560 นั้นเป็นผลมาจากการดำเนินงานของภาครัฐบาล ซึ่งได้นำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 นั้นมาเป็นปัจจัยหลักของการเพิ่มยอดคำสั่งซื้อ

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลนั้น แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ในทางที่ดีแล้ว โดยเห็นได้ชัดจากข้อมูลตามไตรมาสของ Ucimu ที่แสดงจำนวนยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรในไตรมาสแรกของปี 2560 นั้นมียอดที่เพิ่มขึ้น 5.1% เทียบกับในช่วงเดียวกันนี้ของปีที่แล้ว มูลค่าสุทธิของตัวชี้วัดอยู่ที่ 187.7 ซึ่งถือว่ามากกว่ามูลค่าเฉลี่ย 100 ที่เกิดขึ้นในปี 2553 อย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลรวมของดัชนีจากฝ่ายวิจัยของ Ucimu – Sistemi per produrre ชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในคำสั่งจากตลาดภายในประเทศโดยสูงขึ้นถึง 22.2% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงมกราคม-มีนาคม 2559 มูลค่าสุทธิของตัวชี้วัดอยู่ที่ 236.3

สำหรับการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ตัวชี้วัดยังคงตัวอยู่ที่เดิม นั่นคือ เพิ่มขึ้นเพียง 0.3% มูลค่าสุทธิของตัวชี้วัดอยู่ที่ 168.1

หลังจากผ่านพ้นช่วงที่ยอดสั่งซื้อลดลงในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการรอคอยการประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ประกาศโดย Carlo Calenda รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งระบุถึงความต้องการในระบบการผลิตของอิตาลีได้เริ่มขับเคลื่อนอีกครั้งและดำเนินไปอย่างมีนัยสำคัญ นี่คือหลักฐานชี้ถึงสถานการณ์ของตลาดในประเทศที่ไปในทิศทางที่ดี ซึ่งจะยังผลประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญ เช่น ค่าเสื่อมราคาระดับมาก และระดับมากที่สุด

Massimo Carboniero

Massimo Carboniero ประธาน Ucimu- Sistemi per produrre กล่าวว่า “ทางเลือกของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประเทศของเรานั้น คือ นโยบายทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งที่การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาองค์กรนั้น แน่นอนว่าเป็นการมองการณ์ไกล โดยไม่ได้เพียงแค่เตรียมการ ซึ่งรวมถึงการวางแผน แต่ยังรวมถึงการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันอีกด้วย”

“ความจริงแล้ว หลังจากผ่านช่วงที่ยากลำบากหลายปีมานี้ ตั้งแต่ปี 2557 ตลาดอิตาลีได้เริ่มมีการลงทุนในด้านระบบการผลิตอีกครั้ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดบริบทชั่วคราวที่ ‘สมบูรณ์แบบ’ ในการดำเนินการตามแผน คือ การฟื้นตัวของอุปสงค์และข้อมูลที่เกิดขึ้นพร้อมกันเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของฐานการผลิตซึ่งมีอายุเฉลี่ยกว่า 13 ปี”

ตามที่ Massimo Carboniero กล่าวไว้ ตัวชี้วัดการสั่งซื้อของไตรมาสแรกในปี 2560 ของตลาดภายในประเทศนั้นเป็นสิ่งยืนยันว่าโปรแกรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐให้ผลลัพธ์ที่ดี โดยกล่าวว่า “แนวโน้มที่อุตสาหกรรมการผลิตของอิตาลีจะลงทุนในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและระบบการเชื่อมต่อนั้นจำเป็นต้องมีการกระตุ้น ซึ่งได้รับการยืนยันเรื่องนี้จากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

อนาคตของแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมชาติ

ในแง่มุมหนึ่ง สถานการณ์ที่เป็นบวกของตลาดอิตาลี ซึ่งการบริโภคกลับมาสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับที่ใกล้เคียงก่อนช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งได้รับการยืนยันด้วยงานแสดงสินค้า Lamiera โดยงานนี้จัดขึ้นครั้งแรกที่มิลาน ณ Fieramilano Rho ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยมุ่งเน้นไปที่ภาคเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะที่มีการจับจองพื้นที่แสดงสินค้าเต็มพื้นที่ บริษัทชั้นนำมากกว่า 450 ราย ภายในพื้นที่จัดแสดงถึง 40,000 ตารางเมตร กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของ Lamiera “โฉมใหม่” ซึ่งจัดขึ้นที่มิลานในปีนี้หลังจากการจัด 18 ครั้ง ด้วยเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ก้าวไปข้างหน้าในการสร้างเครือข่ายระหว่างอุปสงค์และอุปทานของภาคอุตสาหกรรมนี้

อย่างไรก็ตาม ในปีต่อๆ ไปจะแสดงให้เห็นว่างานแสดงสินค้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ Carboniero สรุปว่า “ในตอนนี้เราต้องเข้าใจว่า 1 ปีนั้นจะพอสำหรับให้เกิดแรงกระตุ้นที่จำเป็นแก่กิจการจากอิตาลีในการที่จะให้พวกเขายกระดับการแข่งขันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญกับคู่แข่งจากนานาประเทศได้หรือไม่”


Source:

  • ucimu.it
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย