fbpx
Thursday, January 23Modern Manufacturing

ขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องพับแบบเซอร์โว ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น

การขึ้นรูปโลหะเป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นรูปร่างตามความต้องการ โดยมีรูปแบบวิธีหลากหลาย และได้รับความนิยมใช้ในงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ บางครั้งเรียกว่า ‘การพับโลหะ’ หรือ ‘การขึ้นรูปโดยการปั๊ม’

ขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องพับแบบเซอร์โว ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น

การขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องแบบเซอร์โว เป็นหนึ่งในวิธีการขึ้นรูปที่ได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้มือหมุนวงล้อ เนื่องจากทำให้กระบวนการขึ้นรูปมีประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น สามารถรองรับตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสวนทางกับตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา และยุโรปที่กำลังหดตัวลดลงในปัจจุบัน

ส่วนประกอบยานยนต์ที่สามารถใช้การปั๊มขึ้นรูปได้
รูปที่ 1: ส่วนประกอบยานยนต์ที่สามารถใช้การปั๊มขึ้นรูปได้

การพับโลหะหรือการขึ้นรูปโดยการปั๊ม เป็นการใช้แม่พิมพ์เพื่อสร้างรูปทรงที่ต้องการ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้แรงปั๊มได้ 3 แบบ

รูปแบบการพับโลหะหรือการขึ้นรูปโดยการปั๊ม

สำหรับเจ้าของโรงงานหรือผู้ลงทุน ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการใช้เครื่องพับโลหะ คือ การติดตั้งและซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรอื่นๆ ได้ โดยสามารถทำงานได้หลากหลายก่อให้เกิดเศษเหลือและพื้นที่การพับที่ไม่สมประกอบได้น้อยที่สุด คุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าอย่างทั่วถึง ภายใต้ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ฯลฯ

โครงสร้างเครื่องพับโลหะ
รูปที่ 2: โครงสร้างเครื่องพับโลหะ

จะเห็นได้ว่า มีปัจจัยมากมายที่จำเป็นต้องคำนึงถึง ดังนั้น การนำออโตเมชันมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค IoT ที่เครื่องจักรทั้งหลายต้องสามารถสื่อสารและส่งต่อข้อมูลให้กันได้ ระบบควบคุมที่สามารถตอบสนองได้อย่างฉับไวผ่านเครือข่ายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงการสนับสนุนจากผู้ผลิตในการอัพเดทเฟิร์มแวร์ เพื่อทำให้การทำงานมีความทันสมัย และมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการมองเห็นกระบวนการทั้งหมดจะสามารถทำให้ประมาณต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมถึงประเมินสภาพอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ ได้อย่างละเอียดสะดวกต่อการบำรุงรักษา ทำให้สายการผลิตเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับพับโลหะ

การควบคุมโดยระบบออโตเมชันจำเป็นต้องมีหน่วยควบคุมที่หลากหลาย เพื่อสามารถทำงานได้อย่างละเอียด รวมถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการทำงานและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมองเห็นข้อมูลการทำงานและตั้งค่าการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างละเอียดในรูปแบบเรียลไทม์

บริษัท Rockwell Automation หนึ่งในบริษัทที่ให้บริการเครื่องพับโลหะครบวงจร ซึ่งการใช้งานสามารถทำได้รอบด้าน มีความยืดหยุ่น การผลิต OEM จึงสามารถสินค้าและบริการถึงมือลูกค้าได้อย่างฉับไว รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษา ด้วยประสบการณ์ด้านโลหะการอันยาวนาน ทำให้ Rockwell Automation มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี จึงได้ทำการพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับการพับโลหะที่ตอบสนองได้เป็นอย่างดีขึ้นมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ควบคุมที่มีความสามารถในการทำงานสูง สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีคุณภาพ

EXECUTIVE SUMMARY

Stamping presses are part of the metal forming process, especially automobile part which is the biggest industrial sector in Thailand. The procedures and factors to forming the steel have many
conditions to worry, particularly in safety and cost. The automation system for stamping presses could support by control and decide with a better logic and work flow. Rockwell Automation is one of the long experienced corporate with knowledge and capability that cover every requirement of stamping presses by their advance technologies and great after sales service.

 

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย