fbpx
Monday, May 25Modern Manufacturing

Tru-Print 3000 และ Tru-Print 5000 เครื่องจักรขนาดกลางสำหรับการผลิต LMF ปริมาณมาก

บทความหลัก… ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ Formnext 2016

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ – ที่งาน Formnext 2016 บริษัท Trumpf ได้นำเสนอเครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่นใหม่ Tru-Print 3000 และ Tru-Print 5000 เครื่องขนาดกลางที่มีเทคโนโลยี การหลอมรวมโลหะด้วยเลเซอร์ (Laser Metal Fusion, LMF) ซึ่งใช้เลเซอร์ในการสร้างชิ้นส่วนโดยชั้นต่อชั้นภายในถาดผลิตวัสดุ ชิ้นส่วนที่ผลิตได้จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ สูงสุดถึง 300 มม. และสูง 400 มม.

Tru-Print 3000 และ Tru-Print 5000 เครื่องจักรขนาดกลางสำหรับการผลิต LMF ปริมาณมาก

จากแนวคิดการเปลี่ยนกระบอกวัตถุดิบทำให้พื้นที่ผลิตชิ้นงานและกระบอกวัตถุดิบสามารถสลับกันได้อย่างรวดเร็ว โดยเครื่องจะช่วยในการผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ Trumpf ตั้งใจให้เครื่อง Tru-Print 3000 จะสามารถสร้างความสำเร็จครบวงจรในห่วงโซ่กระบวนการของการสร้างชิ้นงานแบบ Additive Manufacturing

จุดเชื่อมต่อแรกในห่วงโซ่กระบวนการ คือ การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับโปรแกรมการออกแบบและผลิตแบบ 3 มิติ Trumpf ได้นำเสนอชุดซอฟต์แวร์ ‘Tru-Tops Print with NX’ ที่มีส่วนแสดงผลและควบคุมแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการใดก็ตาม Trumpf พร้อมสำหรับการตอบโจทย์โซลูชั่นรอบด้านของ Additive Manufacturing เริ่มตั้งแต่การป้อนผงวัตถุดิบซึ่งบรรจุในภาชนะภายในขนาดใหญ่และในเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานด้วยการเติมวัสดุไปจนถึงงานขั้นสุดท้าย เช่น การแกะบรรจุภัณฑ์และทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เพิ่งผลิตเสร็จ

Trumpf ได้อธิบายว่า ไม่ว่าเครื่อง Tru-Print 3000 หรือ Tru-Print 5000 ต่างก็สามารถใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความซับซ้อนจากผงโลหะได้ ซึ่งการทำงานสามารถใช้วัสดุสามารถเชื่อมได้ มาผลิตชิ้นส่วนโลหะชนิดต่างๆ อาทิ Nickle ที่มีส่วนประกอบของ Alloy Titanium และ Aluminium

เครื่อง Tru-Print 3000 มีกระบอกติดตั้งไว้ 2 ตัว มีปริมาณผงสูงสุด 75 ลิตร สำหรับการผลิตแต่ละชิ้นงาน เพียงพอให้กระบวนการผลิตเสร็จโดยไม่ต้องหยุดเพื่อเติมผง หากปริมาณผงวัตถุดิบอยู่ในปริมาณที่ต่ำเครื่องพิมพ์ 3 มิติถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนกระบอกวัตถุดิบออกโดยไม่ขัดขวางกระบวนการผลิต Trumpf เสริมว่าความสามารถนี้จะช่วยลด Downtime ในขณะที่เพิ่มผลผลิตของเครื่องพิมพ์ให้มากขึ้น

Trumpf ได้เพิ่มสถานีเปิดบรรจุภัณฑ์เข้าไปในโปรแกรมการผลิตด้วยถุงมือและแว่นปกป้องสายตา ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับผงโดยตรงในระหว่างแกะบรรจุภัณฑ์ และขั้นตอนทำความสะอาด วัตถุดิบส่วนเกินร่อนไปยังตะแกรงเพื่อให้มั่นใจว่าผงโลหะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการปิดผนึกวัตถุดิบทั้งวงจร Trumpf ระบุถึงข้อดีสำหรับการใช้งาน โดยความสามารถขั้นสูงของเครื่องจักรนั้นเป็นผลมาจากความสามารถในการเปิดบรรจุภัณฑ์ของระบบนั่นเอง


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย