fbpx
Wednesday, July 15Modern Manufacturing

เชฟรอนและบริษัทผู้รับเหมาฉลองพิธีตั้งชื่อแท่นขุดเจาะใหม่ ‘กระทง’

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด ร่วมกับ บริษัท เชลฟ์ ดริลลิ่ง จำกัด และบริษัท แลมเพร็ล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีฉลองการตั้งชื่อแท่นขุดเจาะใหม่ ‘กระทง’ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของในอ่าวไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มนำแท่นขุดเจาะใหม่นี้ไปใช้เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

คุณชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาแหล่งผลิต บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “แท่นขุดเจาะกระทงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการดำเนินการตามพันธกิจในการจัดหาพลังงานที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ นอกจากนั้น การนำแท่นขุดเจาะใหม่มาใช้ดำเนินงาน ยังก่อให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐอีกด้วย”

คุณเคิร์ท ฮอฟแมน รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เชลฟ์ ดริลลิ่ง จำกัด
เปิดเผยว่า “การจัดสร้างแท่นขุดเจาะกระทงเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีอุบัติการณ์ใดเกิดขึ้นเลย ตลอดระยะเวลาของการจัดสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง เชฟรอน เชลฟ์ ดริลลิ่ง และ แลมเพร็ล”

แท่นขุดเจาะ ‘กระทง’ ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของเชฟรอนในอ่าวไทยซึ่งมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาท้าทายและซับซ้อน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขุดเจาะ ตลอดจนมีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย