Tuesday, August 9Modern Manufacturing
×

เซียะซัน เจาะตลาด ROBOT อุตสาหกรรมไทย

เซียะซัน รุกตลาด “ROBOT – AGV – ASRS” เจาะทุกอุตสาหกรรมในไทย จัดงาน “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0” ตั้งเป้าปีแรก500 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 50 – 100% ในปีถัดไป

นายเจิ้งจินหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดบริษัท เซียะซันโรบอตแอนด์ ออโต้เมชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เซียะซัน คือ บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์(Robot) รถลำเลียงอัตโนมัติ(AGV) ระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS)รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยเป็นผู้ผลิตและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จำนวนกว่า 35 ประเทศทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในธุรกิจทุกอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ซึ่ง “เซียะซัน” มีทีมงานวิศวกรวิจัยและพัฒนาของ “เซียะซัน” มากกว่า 4,000 คน สำเร็จโครงการมากกว่า 4,500 โครงการทั่วโลก

อีกทั้ง ยังเป็น บริษัทที่ได้รับเลือกให้นำ AGV เข้าร่วมแสดงในพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีน ในปี 2018 เป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์รายแรกเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นรวมทั้ง ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลจีน ลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการอวกาศ ทั้งนี้ เซียะซันสนใจเข้ามารุกกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย พร้อมกับ ตั้งเป้าจะผลักดันให้อุตสาหกรรมไทย ก้าวสู่ Smart Factory 5.0 และตั้งเป้าปีแรก 500 ล้านบาท และมียอดขายเพิ่มขึ้น 50-100% ในปีถัดไป

เซียะซัน2

การเปิดตัว “บริษัท เซียะซัน โรบอตแอนด์ ออโต้เมชั่น จำกัด” ได้จัดงาน “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory5.0” โดยเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานด้านต่างๆ มาร่วม พร้อมกับแนะนำผลิตภัณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ หุ่นยนต์ (Robot) รถลำเลียงอัตโนมัติ (AGV) และ ระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) ซึ่งครอบคลุมกับการใช้งานในอุตหสาหกรรมการผลิตต่างๆทั้งหมด สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในธุรกิจทุกอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ปัญหาด้านค่าจ้างแรงงาน ด้านคุณภาพการผลิต ช่วยประหยัดเวลา และบริหารควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ซัน โรโบติกส์แอนด์ เอไอ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


นายเจ๋อเฉิน จาง กรรมการบริษัท ซัน โรโบติกส์แอนด์ เอไอ จำกัดกล่าวว่า รู้สึกยินดี ที่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัท เซียะซัน โรบอตแอนด์ ออโต้เมชั่น จำกัดซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน อีกทั้ง ยังได้รับการยอมรับและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติและการจัดการอื่นๆทั่วโลก ทั้งนี้ เพราะเซียะซันจะให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต หุ่นยนต์ (Robot) รถลำเลียงอัตโนมัติ (AGV) และ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) คุณภาพสูง ให้ลูกค้าโดยตรงแบบครบวงจรคาดว่า เซียะซัน จะสามารถจะสามารถแก้ปัญหาให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้ในปีแรกนี้ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาททาง บริษัท ซัน โรโบติกส์มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเข้ามาจัดหน่ายทุกรายการ จะตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้ราบรื่น พร้อมกับผลักดันให้ อุตสาหกรรมไทย ก้าวสู่ Smart Factory 5.0 อันจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพป้อนสู่ตลาดโลกต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×