fbpx
Monday, March 1Modern Manufacturing

เตือน “เผาอ้อย” โทษหนัก จำคุก 7 ปี

สอน. กำชับ สมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล งดเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาล ลดปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละออง หากฝ่าฝืน โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาทนางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวถึงสถานการณ์ การผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปี 2561/2562 ว่าในปีนี้มีโรงงานน้ำตาลทรายเปิดหีบอ้อยทั้งสิ้น 55 โรงงาน ปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 มีจำนวน 126.14 ล้านตัน ขณะนี้โรงงานน้ำตาลทรายปิดหีบไปแล้ว จำนวน 24 โรงงาน และจะปิดหีบในวันที่ 11 เมษายน อีก 22 โรงงาน ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่ 11-17 เมษายนนี้ โรงงานน้ำตาลทุกโรงงานจะหยุดหีบอ้อยชั่วคราว เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน โดยจะมีโรงงานอีกเพียง 9 โรงงาน ที่เปิดหีบอีกครั้ง ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะปิดหีบทุกโรงงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีปริมาณอ้อยคงเหลือเพียงประมาณ 1,500,000 ตัน เท่านั้น

และด้วยสถานการณ์หมอกควันและค่าฝุ่นละอองเกินระดับมาตรฐานใน 9 พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้กำชับให้หน่วยงานราชการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการทำงานในพื้นที่ ขอให้ระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบเผา หากผู้ใดกระทำความผิดให้จับกุม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสมาคมชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล ให้กำชับชาวไร่อ้อยงดการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาล ซึ่งหากมีการเผาอ้อยในกรณีใดก็ตามถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท และมาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (นายสมพล โนดไธสง) ลงพื้นที่ติดตามร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการเข้มงวด กวดขัน ตรวจสอบและเฝ้าระวังการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง และหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการเผาอ้อยไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T