fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

Énergies Renouvelables en France มาชอปปิงเทคโนโลยีที่ฝรั่งเศสกันเถอะ

ทันทีที่กระทรวงพลังงานประกาศเดินหน้า Energy Storage หรือ การกักเก็บพลังงาน ทั้งงบประมาณ นโยบาย มาตรการ และ การขานรับจากภาคธุรกิจต่างก็มุ่งตรงมาที่ Energy Storage อย่างไม่ต้องนัดหมาย อาจกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นพลังงานทดแทนไทย 4.0 เริ่มต้นที่นี่ นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในรูปแบบ FIRM และแบบ HYBRID (การใช้เชื้อเพลิงมากกว่า 1 ชนิด)

รวมทั้ง งบประมาณการวิจัยพัฒนาสำหรับภาครัฐก้อนโต ส่วนภาคเอกชนโดยแผนกโปรโมซาลงส์ (Promosalons) หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai Chamber of Commerce) จับมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยกทีมผู้บริหารบินลัดฟ้าไปประเทศฝรั่งเศส เพื่อตามหาสุดยอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ในงาน Pollutec 2016 ณ เมืองลียง ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่อันดับต้นๆ ของทวีปยุโรป

france

ประเทศฝรั่งเศสมีประชากรราว 64.4 ล้านคน มีพื้นที่ 643,801 ตารางเมตร GDP 29,400 ยูโร อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 0.2% และมีอัตราการว่างงานถึง 10.3% สำหรับไฮไลท์ของการดูงานในครั้งนี้ต้องยกให้

  1. บริษัท Atawey (ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบของไฮโดรเจน)
  2. สถาบันวิจัยด้านพลังงาน INES
  3. การจัดคลัสเตอร์พลังงาน Tenerrdis

 

atawayบริษัท Atawey
(ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบของไฮโดรเจน)
www.atawey.com

บริษัท Atawey ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาพลังงานและ Hydrogen Charging Station ทั้งในส่วนของการสำรองพลังงานและการกำเนิดพลังงานมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก ซึ่งสามารถกักเก็บพลังงานได้เป็นวัน (ระยะสั้น) ด้วยแบตเตอรี่ และเป็นปี (ระยะยาว) ด้วย Hydrogen Chain จึงได้รับรางวัลธุรกิจนวัตกรรมสีเขียวในแคว้นโรน-แอลป์ เมื่อปี ค.ศ. 2013

ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบของไฮโดรเจน

เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วย TWO-PHASE OPERATION : 1- High Energy Production ระบบจะกักเก็บพลังงานทดแทนทั้งหมดในแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่เต็มระบบจะเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินให้อยู่ในรูปของไฮโดรเจนด้วยไฟฟ้า และจะกักเก็บพลังงานไว้อย่างปลอดภัยในความดันต่ำได้ในปริมาณมาก ซึ่งสามารถกักเก็บพลังงานได้เป็นเวลาหลายเดือน 2- Low Energy Production คือ ช่วงที่มีความต้องการใช้พลังงานมากที่สุด ซึ่งทรัพยากรที่ใช้กำเนิดพลังงานมีปริมาณน้อยที่สุด พลังงานจะมีการเรียกคืนมาใช้ในรูปแบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) จึงทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ด้วยกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 0.5 – 50 กิโลวัตต์ สำหรับพลังงาน 1-30 MWh ต่อปี นอกจากนี้ คณะยังได้ทดลองขับจักรยานที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงอีกด้วย ตู้กักเก็บพลังงานด้วยไฮโดรเจนนี้สามารถชาร์จได้ทั้งรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจน และรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ รวมทั้งรถจักรยานไฮโดรเจนซึ่งทางบริษัทได้คิดค้นขึ้นมา

INESสถาบันวิจัยด้านพลังงาน INES
The National Solar Energy Institute (INES)

สถาบันพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรมและฝึกอบรมที่เกี่ยวกับแสงอาทิตย์ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีนักวิจัยและช่างเทคนิคกว่า 400 คน บนพื้นที่กว่า 22,000 ตารางเมตร โจทย์การวิจัยเน้นไปในด้านของโซลาร์ PV โซลาร์ Thermal และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร

สถาบันพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาต INES

Tenerrdisการจัดคลัสเตอร์พลังงาน Tenerrdis

คลัสเตอร์พลังงาน Tenerrdis Energy Cluster เป็นคลัสเตอร์ที่สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ที่เกิดขึ้นในแคว้นโรน-แอลป์ ให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ด้วยการสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทในเครือข่ายจะอยู่ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน (Value Chain) ซึ่งนอกจากจะสร้างผู้เชี่ยวชาญแล้วยังสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วย ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 170 บริษัท โดย 58% เป็นบริษัทขนาดเอสเอ็มอี และมีโครงการที่ให้การสนับสนุนไปแล้วกว่า 234 โครงการ

Tenerrdis

ในส่วนของงานแสดงสินค้า Pollutec ที่เราได้เห็นความล้ำหน้าของเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ ในยุโรป ซึ่งในปีนี้ผู้จัดงานได้เลือกประเทศเวียดนามเป็น Country of Honor และได้จัดงาน ASEAN Day โดยเชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศในอาเซียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ไฮไลท์อีกอย่างนั่นคือ การเข้าชมเขตเชิงนิเวศ Confluence (ก็องฟรียอง) พื้นที่เดิมเป็นทะเลทราย และแหล่งเสื่อมโทรม  พื้นที่เกือบหนึ่งล้านตารางเมตรให้กลายเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและภูมิทัศน์อันสวยงาม โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น เฟสแรก (พ.ศ. 2551- 2561) พื้นที่ 400,000 ตร.ม. เฟสที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2568) พื้นที่ 420,000 ตร.ม. พื้นที่ที่เหลือจะเป็นพื้นที่บริเวณสถานี Perrache โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา (Public Under Development Fund) 10%, กองทุนเพื่อสาธารณูปโภค (Public Under Facilities Fund) 25% และจากเอกชน (Private Fund) 65% ด้วยแนวคิด “City for All” เป้าหมายเพื่อลดปริมาณคาร์บอน (Zero extra carbon emission) และเป็น Smart Community โดยจะรักษาระดับคาร์บอนที่ปล่อยในปี ค.ศ. 2020 ให้ใกล้เคียงกับเมื่อปีค.ศ. 2000 โดยอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยได้รับการออกแบบให้มีความสูงต่างกันเพื่อได้รับแสงจากภายนอก และมีพื้นที่โล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานกว่า 25,000 ตำแหน่ง และลงทุนในเฟสแรกไปแล้วกว่า12,000 ล้านบาท

Pollutec

นอกจากนี้ยังได้ทดลองนั่งรถ NAVYA ARMA รถรับ-ส่งไร้คนขับ (Intelligent Driverless Electric Shuttle) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 15 ท่าน และสามารถขับด้วยความเร็วสูงสุด 45 กม./ชั่วโมง พัฒนาโดยบริษัท KEOLIS โดยรถดังกล่าวมีระบบเซ็นเซอร์ 3D ซึ่งช่วยในการหลบสิ่งกีดขวาง  ระบบ GPS ในการนำทางและระบบคำนวณระยะทางเพื่อกำหนดจุดจอดรถ และกล้องเพื่อคำนวณตำแหน่งและข้อมูลบนถนน อาทิ ป้ายบอกทางและสัญญาณไฟ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการหยุดรถ

รถโดยสารไร้คนขับ
รถโดยสารไร้คนขับ

หลากหลายความเห็น
จากผู้บริหารด้านพลังงานทดแทนที่ร่วมคณะในครั้งนี้

คุณสุวัฒน์ กมลพนัสคุณสุวัฒน์ กมลพนัส
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อีเมล์: suwatk@mitrphol.com

“การคาดการณ์ (Predictable) หน่วยผลิตของพลังงานแสงอาทิตย์ solar farmที่ INES สถาบันวิจัยด้าน Energy Efficiency และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยศึกษาการคาดการณ์ผลผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มด้วยการใช้ Big Data คำนวณล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลในการสั่งให้โรงไฟฟ้าอื่นๆ เช่น น้ำ หรือ ก๊าซ สามารถเพิ่มหรือลดโหลดล่วงหน้าได้โดยมีวิธีที่ใช้ประกอบกันหลายอย่าง ได้แก่

  1. การทำ Integration ของ solar farm หลายๆ แห่งเข้าด้วยกันเพื่อลดความผันผวนจากผลผลิตที่เกิดจากมีเมฆ หรือฝนบดบัง ด้วยเหตุนี้การมี solar farm อยู่ห่างๆ กัน ในระยะ 5-10 กม. หลายๆ แห่งทำให้โอกาสที่เมฆบังแสงพร้อมกันน้อย ผลผลิตรวมจากหลายๆ ฟาร์ม จะมีความเบี่ยงเบน(Variation) น้อยลง
  2. การทำนายระยะสั้น (Short Term Prediction) ในช่วงเวลาเป็นนาที โดยใช้ระบบ Image analyzer ของกล้องที่จับภาพบนท้องฟ้า เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของเมฆ แบบ Real-time ทำให้ทราบล่วงหน้าว่าโซลาร์ฟาร์มที่ใดจะมีผลผลิตลดลงจากเมฆหรือฝน
  3. การทำนายระยะกลาง (Medium Term Prediction) ในช่วงเวลาเป็นชั่วโมงถึงวัน โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและการพยากรณ์อากาศที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเมฆหรือฝนในส่วนใด ทำให้ทราบล่วงหน้าว่า Solar Farm ที่ใดจะมีผลผลิตลดลงจากเมฆ หรือฝนในระดับชั่วโมงหรือวันได้
  4. การทำนายระยะยาว (Long Term Prediction) ในช่วงเวลาเป็นเดือน โดยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศที่เป็นฤดู และข้อมูลสถิติจากปีที่ผ่านมา สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าในแต่ละเดือนของปี จะมีผลผลิตรวมเฉลี่ยประมาณเท่าไร

ข้อมูลทั้งหมด คือ Big Data ที่ส่งเข้ามาในระบบที่จะทำการประมวลผล และทำนายผลผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มได้อย่างแม่นยำเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาชดเชย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยที่จะมีการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมากในอนาคต”

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัยคุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
อีเมล์: narongchai@glow.co.th

“เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนมีการพัฒนาไปอย่างมาก เราพูดถึงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage ที่ได้พัฒนาปรับปรุงมาอย่างมาก และช่วยเพิ่มความมั่นคงในด้านการจัดส่งพลังงานได้เป็นอย่างดี

นอกจากระบบกักเก็บพลังงานแล้ว ยังมีนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนอีกหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น การได้ไปชมการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดจากไฮโดรเจน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้า (Off-Grid) หรือใช้ในระบบการคมนาคมขนส่ง (Mobility) เราเคยได้ยินมาในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากไฮโดรเจนมาบ้างพอสมควร แต่เมื่อได้ไปเห็นการพัฒนาที่ทาง Atawey ได้ดำเนินการอยู่ ทำให้เห็นถึงการนำเอานวัตกรรมด้านพลังงานไปใช้ในชีวิตจริง และเป็นทางเลือกของพลังงานทดแทนอีกด้านหนึ่ง

โดยทางบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Hydrogen Recharging Station ซึ่งเป็นสถานีเติมไฮโดรเจนโดยใช้ระบบ Water Electrolysis ในขนาดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และสถานีเติมไฮโดรเจนนี้ ได้พัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่ และไฮโดรเจน ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าจากระบบสายส่งไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือระบบคมนาคมทางรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิตของทั้ง Charging Station และยานพาหนะที่นำมาใช้กับพลังงานประเภทนี้ รวมถึงต้องตอบโจทย์ข้อกังวลในด้านความปลอดภัยของการเก็บไฮโดรเจนที่มีแรงดันสูง (ซึ่งผู้พัฒนาได้บอกว่าระบบนี้มีความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว) ผมเชื่อว่าในอนาคตคงมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และหากสามารถทำให้ต้นทุนต่ำลง และมีความปลอดภัยสูงมากขึ้น และน่าจะทำให้เทคโนโลยีเป็นคู่แข่งและทางเลือกทางด้านพลังงานทดแทนที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาระบบ Energy Storage อื่นๆ ”

คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน
อีเมล์: khomgrich@erc.or.th

“ฝรั่งเศสดูจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านพลังงานและระบบโครงข่ายพลังงานโดยมีการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมานานแล้ว ปัจจุบันจึงเน้นไปที่การใช้พลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนยานยนต์โดยการแปรรูปไฟฟ้าเป็นไฮโดรเจน การออกแบบระบบการจัดการสาธารณูปโภคในเมืองให้สอดคล้องกับการผลิตและการใช้พลังงาน การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน อันจะนำไปสู่ Smart Energy City

ในระยะเวลาอันใกล้ ประเทศไทยยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สมบูรณ์เท่าฝรั่งเศส จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความพร้อมและความคุ้มค่าก่อนที่จะนำระบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยจะต้องมีการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ทั้งในด้านการผลิตและการใช้พลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด”

ต่อไปนี้ประเทศฝรั่งเศสคงไม่ใช่แค่เมืองน้ำหอม ไวน์รสดี และสินค้าฟุ่มเฟือยที่แพงลิบลิ่ว  แต่ฝรั่งเศสจะกลายเป็นห้างสรรพสินค้าให้กับคนไทยได้เลือกช้อปเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนอีกด้วย ซึ่งหวังว่าราคาไม่แพงเหมือนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง สำหรับประเทศไทยภาครัฐได้ทุ่มงบประมาณมากมายให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาและวิจัย  อย่างน้อยที่ก็สุดจะได้ช่วยให้ความรู้นักช้อปเทคโนโลยีเลือกของดีมาใช้ในเมืองไทยและเป็นที่ปรึกษาให้กับภาคเอกชนก่อนตัดสินใจลงทุน

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย