fbpx
Thursday, August 13Modern Manufacturing

แฟลตดินแดง ถล่ม รื้อถอนผิดหลักวิศวกรรม

สมอ.รุดสอบ แฟลตในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ทรุดตัว พบเกิดจากกระบวนการรื้อถอนไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) มอบหมายเจ้าหน้าที่ สมอ. ตรวจสอบการทรุดตัวของแฟลตในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ร่วมกับนายวิวัฒน์ เชาวน์เรศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาโครงการชุมชนดินแดงการเคหะแห่งชาติ สำนักการเคหะดินแดง และนายดารานัย อินสว่าง ผู้ชำนาญการด้านมวลชน (อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) ตรวจสอบการทรุดตัวของแฟลตในโครงการเคหะชุมชนดินแดงขณะทำการรื้อถอนเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งขณะทำการรื้อถอนจากด้านในตัวอาคาร พบว่ากำแพงด้านนอกเกิดพังลงมา จึงทำให้โครงสร้างอาคารสไลด์ออกไปด้านนอก เป็นเหตุให้เกิดการทรุดลงมาพาดเกี่ยวเสาไฟฟ้าดึงรั้งทับรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายสำหรับสาเหตุเบื้องต้นของการทรุดตัวคาดว่าเกิดจากกระบวนการรื้อถอนไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พบเสาไฟฟ้าจำนวน 3 ต้น และรถยนต์ จำนวน 5 คัน ได้รับความเสียหาย โดย สมอ. ได้ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างเหล็กเพื่อส่งทดสอบต่อไป

Kanokkarn .T