fbpx
Wednesday, August 5Modern Manufacturing

โรงไฟฟ้าเบิกไพร 100 MV จ่ายไฟแล้ว

ราชกรุ๊ป เผย โรงไฟฟ้า เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น กำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 15 ตันต่อชั่วโมง เริ่ม COD แล้ว

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 100 เมกะวัตต์ (MW) และกำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 15 ตันต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดำเนินการโดยบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนทางอ้อมที่ถือหุ้นในสัดส่วน 35% ผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นั้น ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

สำหรับการ COD โรงไฟฟ้าดังกล่าว เป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ที่จะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และรับรู้รายได้ กำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้นรวม 179.73 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ คอลลินส์วิลล์ ออสเตรเลีย, โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย ในลาว ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อีก 4 โครงการรวม 486.79 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้ปี 2564 มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์รวม 7526.86 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน อยู่ที่ 6860.34 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ได้อนุมัติให้ ราช กรุ๊ป ได้สิทธิ์ดำเนินการโรงไฟฟ้า IPP ภาคตะวันตก 2 โรง รวม 1400 เมกะวัตต์

Kanokkarn .T