fbpx
Tuesday, November 24Modern Manufacturing

ไทยกวาด 23 รางวัล ASEAN Energy Awards

กระทรวงพลังงาน โชว์ความสำเร็จผู้ประกอบการไทยคว้ารางวัลเวที อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ประจำปี 2562 จำนวน 23 รางวัล ครองแชมป์รางวัลสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ปักหมุดผู้นำด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated Meetings : 37th AMEM) ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยอีกครั้ง ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถคว้ารางวัลด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงานในเวที อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ประจำปี 2562 (ASEAN Energy Awards 2019) รวมทั้งสิ้น 23 รางวัล ซึ่งถือเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลในเวทีนี้มากสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ขณะเดียวกันไทยยังได้รางวัลประเภท ASEAN Coal Awards 2019 จำนวน 6 รางวัล และรางวัลบุคคลพลังงานดีเด่น ผู้มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนจำนวน 6 รางวัล โดยบุคลากรจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายบุญรอด สัจจกุลนุกิจ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายกิตติ เพ็ชรสันทัด ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นับว่าไทยมีความก้าวหน้าและตื่นตัวเป็นอย่างมากในการแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทดแทน ทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับ รางวัลที่ไทยได้รับครั้งนี้เป็นเครื่องการันตีที่ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี

ด้านนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.ได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประกวดไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด จากนั้นได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเพื่อชิงรางวัลในเวที อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ซึ่งปี 2562 มีผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัล 23 รางวัล แบ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล และอาคารเขียวดีเด่นรวม 3 รางวัล

“การขับเคลื่อนส่งเสริมพลังงานทดแทนภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี โดยไทยมีเป้าหมายไว้ชัดเจนในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การพัฒนาและวิจัยเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงพลังงาน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพเอกชนไทยที่ได้รางวัลมากที่สุดในเวที อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ต่อเนื่องเป็นปีที่10” นายยงยุทธกล่าว

Kanokkarn .T