fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

ไอเอฟเอส นำเสนอโซลูชั่นอุตสาหกรรม 4.0


บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย จำกัด ผู้พัฒนาและนำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร ร่วมกับ บริษัท แพลนเนท นวพิพัฒน์ จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ ได้นำซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรืออีอาร์พี และด้านการดำเนินงานอัจฉริยะสำหรับองค์กร หรือ อีโอไอ (Enterprise Operational Intelligence: EOI) ในงาน Absolute Thailand Industry 4.0 ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย