fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

ไดโอดลดค่าความเครียดในการพิมพ์โลหะ 3 มิติ

นักวิจัยค้นพบว่าเลเซอร์ไดโอดนั้นทำให้สามารถควบคุมความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิมพ์โลหะ 3 มิติได้

Source: Lnl.gov

ทีมนักวิจัยจาก Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) และ the University of California นั้นกล่าวถึงปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ชิ้นส่วนโลหะ 3 มิติที่มีความเครียดเกิดขึ้นจากการขยายตัวของวัสดุที่มีความร้อนสูงและการหดตัวของวัสดุที่เย็นแล้วที่ใช้ร่วมกันเพื่อพิมพ์ชิ้นส่วน การทำงานร่วมกันของสองสิ่งนี้ทำให้เกิดแรงที่สามารถสร้างรอยแตก-ร้าวที่ทำให้ชิ้นส่วนถูกลดความแข็งแรงลงหรือสามารถแตกหักได้

Source: Lnl.gov

การแก้ไขโดยใช้เลเซอร์แรงสูง โดยในระหว่างทำการพิมพ์ไดโอดจะให้ความร้อนกับชิ้นส่วนที่ถูกพิมพ์ไปแล้วซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการนี้นั้นสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนทดสอบได้ถึง 90% ซึ่งทำโดยการให้นักวิจัยลดระดับอุณหภูมิแบบไล่ระดับและควบคุมอัตราความเย็น

ที่มา:Lnl.gov

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.