fbpx
Thursday, January 23Modern Manufacturing

18 เม.ย.ยื่นราคาจัดหา LNG กฟผ.

หลังจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้คัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification)ผู้ผลิตหรือผู้ค้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อเป็นผู้จัดส่ง LNG ให้กฟผ.ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี จำนวน 34 ราย จากที่มีผู้ที่ยื่นแสดงความสนใจทั้งสิ้น 43 ราย

ล่าสุดนายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ.เผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา กฟผ.ได้ส่งเอกสารเชิญชวนประมูล (TOR) ด้านราคาไปยังผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว และจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอด้านราคาในวันที่ 18 เม.ย.62
โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะประมูลได้ในช่วงปลายเดือน เม.ย.62 เพื่อเตรียมนำเข้า LNG ในช่วงเดือน ก.ย.นี้

สำหรับการนำเข้า LNG ของ กฟผ.ในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรก คาดว่าจะสามารถนำเข้าได้เพียง 2.8 แสนตัน เพราะมีเวลานำเข้าเพียงไม่กี่เดือน แต่ในปีต่อไปจะสามารถนำเข้าได้ตามเป้าหมายไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับการเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยการจัดส่ง LNG ทยอยจัดส่งเป็นรายเดือนขึ้นกับความจำเป็นในการเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า

ส่วนราคา LNG ที่ กฟผ.จัดหาต้องไม่สูงกว่าราคา LNG ต่ำสุดตามสัญญาจัดหาระยะยาวของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 และได้มอบหมายให้ กฟผ.ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า LNG รายใหม่ของประเทศ อย่างไรก็ตามหากราคาที่ประมูลในครั้งนี้มีราคาสูงกว่าราคา LNG ต่ำสุดตามสัญญาในปัจจุบัน กฟผ.ก็จะยกเลิกแล้วเปิดประมูลใหม่ ต่อไป

ด้านความคืบหน้าการดำเนินโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification: FSRU) บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นโครงการ FSRU แห่งแรกของประเทศไทย สำหรับรองรับการนำเข้า LNG ในปริมาณ 5 ล้านตัน/ปีนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลได้ใน 2-3 ปี

Kanokkarn .T