fbpx
Sunday, July 5Modern Manufacturing

3 งานมหกรรมเพื่อนักอุตสาหกรรม ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017’ ‘เนปคอนไทยแลนด์ 2017’ และ ‘ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2017’

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ มหกรรมเพื่อนักอุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิต ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017’ ‘เนปคอนไทยแลนด์ 2017’ และ ‘ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2017’ รวมเทคโนโลยี เพื่อเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมผลิตยุค 4.0 รองรับเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

คณะผู้บริหารการจัดงาน บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด และสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดงาน ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017’ ‘เนปคอนไทยแลนด์ 2017’ และ สัมมนา ‘ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2017 – มหกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่น เพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิตที่ครบวงจร ทั้งด้านแม่พิมพ์ พลาสติก ยานยนต์ ระบบอัตโนมัติ อิเล็คทรอนิกส์ และการชุบเคลือบผิว พร้อมไฮไลท์กิจกรรมสัมมนา ‘ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2017’ ในหัวข้อ ‘มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0’ (Driving toward Automotive Industry 4.0 ) เพื่อสนับสนุนการผลิต 6 ใน 10 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ของรัฐบาล อันได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์, หุ่นยนต์, อากาศยาน, ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ และอาหาร (บรรจุภัณฑ์) สู่อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 คาดว่าจะมีนักอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 70,000 ราย จากทั่วภูมิภาคอาเซียน ร่วมเจรจาธุรกิจ ชมเครื่องจักรและเทคโนโลยีจำนวนกว่า 2,452 แบรนด์ จาก 46 ประเทศ ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา

คุณดวงเด็ด ย้วยความดี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เผยถึง มูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 50,383 ล้านบาท โดยมูลค่านำเข้าเครื่องจักรจาก 3 ประเทศสูงสุด คือ ประญี่ปุ่น คิดเป็นมูลค่า 21,023 ล้านบาท (ร้อยละ 41.73) รองลงมาคือ จีน มูลค่า 10,541 ล้านบาท (ร้อยละ 20.92) และไต้หวันมูลค่า 5,736 ล้านบาท (ร้อยละ 11.39) แนวโน้มการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตยานยนต์ทางเลือกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

สำหรับ 5 อุตสาหกรรมใหม่ ที่รัฐบาลถือเป็นอุตสาหกรรมอนาคตสำหรับประเทศไทย และของโลก ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายราย ได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) เพื่อมาทดแทนแรงงานที่หายากขึ้นทุกวัน 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างบริเวณสนามบิน อู่ตะเภา 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) โดยผู้ประกอบการของไทยส่วนหนึ่งเป็นซัพพลายเชนป้อนชิ้นส่วนต่างๆ ให้กับอุตสาหกรรมที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องเพิ่มพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิตเข้าไป เพื่อให้ทันรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในส่วนของการจัดงานสัมมนา Automotive Summit 2017 ไฮไลท์กิจกรรมภายในงาน ‘ แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017 ‘ โดยสถาบันยานยนต์ และรี้ด เทรดเด็กซ์ ได้มีความร่วมมือระหว่างกันมาเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0’ เวทีองค์ความรู้ เพื่อผลักดันนักอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่ยุคยานยนต์ 4.0 พร้อมขับเคลื่อน EEC เมืองอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุน

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017 ระหว่างวันที่ 21 -24 มิถุนายน 2560 ณ ไบเทค มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิตที่ครบวงจร ประกอบด้วย 7 งานหลัก คือ InterPlas Thailand สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมภาชนะและบรรจุภัณฑ์พลาสติก InterMold Thailand เทคโนโลยีการผลิตและบำรุงรักษาแม่พิมพ์และชิ้นส่วน Automotive Manufacturing เทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร Assembly Technology เทคโนโลยี ระบบและอุปกรณ์เพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ Surface & Coatings สำหรับการเตรียมผิวโลหะ สี และการเคลือบผิว NEPCON Thailand เทคโนโลยีการประกอบการตรวจวัดและการทดสอบ สำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และ M Fair มหกรรมเพื่อการจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนจากจากประเทศญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในอุตสาหกรรมสนับสนุนทั่วอาเซียน
โดยในปีนี้ได้รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดกว่า 2,452 แบรนด์ จาก 46 ประเทศ โดยมากกว่า 50 % เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น คาดว่าผู้เข้าชมคุณภาพกว่า 70,000 ราย ผู้ประกอบการต่างชาติ กว่า 5,000 ราย ยืนยันเข้าร่วมงาน คาดเงินสะพัดทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท

ไฮไลท์ กิจกรรม

– สัมมนา Automotive Summit ‘แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0’ ร่วมกับสถาบันยานยนต์
– หุ่นยนต์จากโครงการพัฒนาลิฟท์สู่สถานีอวกาศ (SPACE ELEVATOR) โดยสมาคม JAPAN SPACE ELEVATOR ASSOCIATION (JSEA) จากประเทศญี่ปุ่น สาธิตการพัฒนาหุ่นยนต์คลื่อนที่ต้านแรงโน้ม ถ่วงของ โลกจาก ภาคพื้นสู่อากาศ ครั้งแรกในอาเซียน
– M-Fair งานเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ รับช่วงการผลิตสำหรับ SMEs ญี่ปุ่นและผู้ประกอบการในอาเซียน
– 3D Technology Zone ส่วนแสดงพิเศษเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ครบวงจร
– Smart 4.0 Zone พบแนวคิดสร้างสรรค์ทางอุตสาหกรรม การจัดแสดงการควบคุมเครื่องควบคุมอัตโนมัติ (PLC) เชื่อมต่อการสั่งงานผ่าน Internet of Things
– Plastic Innovation Showcase ชมตัวอย่างชิ้นงาน วัสดุแห่งอนาคต และนวัตกรรมด้านการผลิตพลาสติก
– สัมมนาพลาสติก ฟอรั่ม ‘ปฏิรูปอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก’ ร่วมกับสถาบันพลาสติก

 

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย