fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

3 องค์กรร่วมพัฒนา SMEs เชื่อมตลาดต่างประเทศ

สสว. จับมือ ส.อ.ท. และกลุ่มผู้ให้บริการ FINTECH นวัตกรรม เสริมเขี้ยวเล็บให้กับ SMEs พร้อมเชื่อมช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน

การเชื่อมโยง SMEs ใน 3 ด้าน คือ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับ SMEs กลุ่ม Start up ด้าน FINTECH ที่มีเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ให้ SMEs ได้เลือกใช้บริการ และเชื่อมโยงผู้ให้บริการด้านนวัตกรรม ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับ การทำธุรกิจในปัจจุบัน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “Business Networking” ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจ SMEs ของไทยก็ยังมีปัญหาหลายประการ เช่น ด้านการตลาด ขาดแหล่งเงินทุน ขีดจำกัดด้านการบริหารและการจัดการ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่ช่วยแก้ปัญหา Pain Point เหล่านี้ให้กับ SMEs หลากหลายตามศักยภาพกลุ่ม SMEs

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กลุ่มบริการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ GDP ของประเทศ

สำหรับกิจกรรม “Business Networking” นี้ เป็นโอกาสอันดีที่ SMEs จะได้เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดในประเทศที่ยังเป็นตลาดสำคัญของ SMEs ซึ่งสินค้าจำต้องได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ของตนเองและแตกต่าง เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและที่สำคัญคือเทคโนโลยีทางการเงินที่ปัจจุบันสามารถตอบโจทย์สำหรับธุรกิจได้อย่างลงตัว ความคล่องตัวและการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทางการเงิน แหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมศักยภาพ SMEs ให้เข้มแข็งขึ้น โดยคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าหรือการลงทุน ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) อย่างน้อย 20 ล้านบาท

ด้านนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มทั่วไป ให้มีศักยภาพมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการตลาดและการเงิน ซึ่งมี SMEs เข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกว่า 130 ราย กิจกรรม Business Networking ซึ่งสภาอุตสาหกรรมฯ เน้นการเชื่อมโยง SMEs ใน 3 ด้าน คือ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับ SMEs กลุ่ม Start up ด้าน FINTECH ที่มีเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ให้ SMEs ได้เลือกใช้บริการ และเชื่อมโยงผู้ให้บริการด้านนวัตกรรม ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับ การทำธุรกิจในปัจจุบัน

“นอกจากการส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) แล้ว สถาบัน SMI ยังมีกิจกรรมอื่นที่จะส่งเสริม SMEs อีกหลายหลายกิจกรรมไม่ว่าการส่งเสริม SMEs เข้าสู่องค์กรนวัตกรรม การให้ความรู้สำหรับการค้าต่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดในรูป OMNI Channel เป็นต้น ซึ่งในฐานะของภาคเอกชนเราต้องการการส่งเสริม SMEs อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T