Wednesday, June 23Modern Manufacturing
×

3D Print กับการทำเครื่องดูดฝุ่นให้ CNC แบบง๊ายง่าย!

หลายคนที่ใช้เครื่อง CNC สำหรับการกัดวัสดุหรือใช้เทคนิค Subtractive Manufacturing เพื่อขึ้นรูปวัสดุต้องคุ้นเคยกับเศษหรือวัสดุที่หลงเหลือจากการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นผงจำนวนมาก ถ้ากลัวซื้อเครื่องดูดฝุ่นแล้วจะพังไวไม่คุ้ม ทำไมไม่ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติทำเองเสียเลยล่ะ?

จากตัวอย่างในคลิปพบว่าส่วนประกอบหลัก ๆ สำคัญ มีดังนี้ 1. ชิ้นส่วนภายนอกสำหรับอุปกรณ์ดูดฝุ่น 2 ชิ้น
 2. หัวล็อค 1 ชิ้น
 3. ใบพัดเพื่อดูดอากาศ 1 ชิ้น
 4. แหวนรองสำหรับประกบชิ้นส่วน 1 ชิ้น
 5. น็อตสำหรับยึดชิ้นส่วน
 6. มอเตอร์ DC ขนาดเล็ก 1 ชิ้น
 7. ส่วนเก็บกักฝุ่น
 8. ท่อดูด

เริ่มแรกเลย คือ การออกแบบและพิมพ์ชิ้นส่วนด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้แก่ ชิ้นส่วนภายนอก หัวล็อค ใบพัด และแหวนรองประกบซึ่งใช้พลาสติกที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าชิ้นส่วนภายนอก จากนั้นประกอบมอเตอร์และใบพัดเข้ากับชิ้นส่วนภายนอกเข้าด้วยกันโดยมีแหวนรองอยู่ระหว่างชิ้นส่วนภายนอกทั้งสอง จากนั้นจึงติดตั้งเข้ากับส่วนกักเก็บฝุ่นซึ่งอาจเป็นกล่องหรือวัสดุใดๆ ก็ได้ที่มีความมิดชิดและสะดวกต่อการถอดออกมาเพื่อทิ้งเศษ จากนั้นจึงต่อท่อดูดและเชื่อมสายไฟเข้าด้วยกันเป็นอันจบปิ๊ง!

นี่เป็นผลพลอยได้เล็ก ๆ ของการมีเครื่องพิมพ์ 3 มิติไว้ใช้งานที่สามารถเปิดประตูแห่งความสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาง่าย ๆ ในเบื้องต้นได้อย่างสบายกระเป๋า

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×