fbpx
Saturday, July 11Modern Manufacturing

7UP เทคโอเวอร์ 2 โรงไฟฟ้าประชารัฐ

7UP ทุ่ม 50 ล้านบาท เทคโอเวอร์โรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ประชารัฐบันนังสตา” และ “ประชารัฐแม่ลาน” กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 6 MW คาดCOD ภายในปี 2563 เงื่อนไขขายไฟ 5.14 บาทต่อหน่วย


นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ7UP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติให้ใช้เงินทุนจากกระแสเงินสด จำนวน 50 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นในบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด สัดส่วน 76.92% ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลจากเศษไม้ยางพาราในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 โรง คือ โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา กำลังการผลิตไฟฟ้า 3 เมกกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน กำลังการผลิตไฟฟ้า 3 เมกกะวัตต์

สำหรับสาเหตุของการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง โดยมีบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“เอ็นคอม”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (กฟภ.) ร่วมถือหุ้นในสัดส่วน 40% และรัฐวิสาหกิจชุมชน ร่วมถือหุ้นในสัดส่วน 10%

ปัจจุบันทางโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) กับกฟภ. เมื่อเดือนมีนาคม 2562 หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้สามารถขายไฟเชิงพาณิชย์(COD) ได้ทันตามกำหนด ภายในปี 2563 เบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้เงินในการก่อสร้าง 300 ล้านบาทต่อโรง รวมแล้วจะใช้เงินในการก่อสร้าง 600 ล้านบาท

สำหรับแหล่งเงินจะมาจากส่วนทุน 200 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของบริษัทฯเองจะต้องร่วมใส่เงินทุนส่วนนี้ 100 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และที่เหลืออีก 400 ล้านบาท จะมาจากการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

บริษัทฯ คาดว่าโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรง จะสร้างอัตราผลตอบแทนลงทุน(IRR) ที่ 15.74% และเริ่มรับรู้รายได้จากการขายไฟ ตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทฯเติบโตไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากพบว่าอัตราการขายไฟของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง อยู่ในระดับสูงถึง 5.14 บาทต่อหน่วย สูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการขายไฟในพื้นที่ทั่วไป จะอยู่ ในช่วง 2-3 บาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีความเสี่ยงสูงกว่า

นายสิทธิชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินตามนโยบายของภาครัฐในอันที่จะพัฒนาในส่วนของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือคนในพื้นที่ให้มีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่เปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรง และบริษัทฯ ประเมินว่าภายหลังโครงการลงทุนดังกล่าว จะมีโครงการลงทุนอื่น ๆ ตามมาในพื้นที่ภาคใต้

Kanokkarn .T