Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

AIoT ยุคต่อไปของเทคโนโลยีตระกูล of Things

ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีด้านข้อมูลกลายเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการผลิตในยุคที่กิจกรรมทุกอย่างต้องถูกติดตามและประเมินได้ ทำให้ IoT และ IIoT มีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำงาน แต่ในขณะเดียวกันอุปกรณ์เหล่านี้กลับมีจำนวนมากมายมหาศาลทำให้ยากต่อการติดตามและควบคุมดูแลหรือตัดสินใจอย่างละเอียด ทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยีอย่าง AIoT ขึ้นมา

AIoT ยุคต่อไปของเทคโนโลยีตระกูล of Things

AIoT ยุคต่อไปของเทคโนโลยีตระกูล of Things

AIoT หรือ Artificial Intelligence of Things คืออะไร?

AIoT หรือ Artificial Intelligence of Things เป็นส่วนผสมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี IoT โดยเป้าหมายของ AIoT นั้นเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของ IoT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับการตอบสนองระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์อีกด้วย

อุปกรณ์ AIoT นั้นจะมี AI ฝังตัวอยู่ในส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โปรแกรมและชิปเซ็ท ซึ่งเชื่อมต่อกันโดยใช้เครือข่าย IoT มีการใช้งาน API เพื่อให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และส่วนประกอบของแพลตฟอร์มสามารถทำงานและสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องลงแรงมากนักจากทางด้านผู้ใช้ ในขณะที่การใช้งานจริง IoT เดิมจะทำหน้าที่สร้างและเก็บข้อมูล แต่เมื่อมี AI มาเสริมช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ ทำให้มองเห็นข้อมูลเชิงลึกและยกรดับประสิทธิภาพพร้อมกับผลิตภาพ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากระบบ AI มักจะใช้ในกระบวนการเรียนรู้ข้อมูล หลัก ๆ เลยระบบ AIoT ได้ทั้งระบบ Cloud และ EDGE

Cloud-Based AIoTEDGE-Based AIoT
1. Device Layer – ชั้นของอุปกรณ์
2. Connectivity Layer – ชั้นการเชื่อมต่อที่ประกอบด้วย Gateway
3. Cloud Layer – ชั้นของ Cloud ที่มีการประมวลผลด้วย API
4. User Communication Layer – ชั้นการเข้าใช้งานผ่านเว็บหรือสมาร์ทโฟน
1. Collection Terminal Layer – ชั้นของอุปกรณ์กำเนิดข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมต่อ Gateway
2. Connectivity Layer – ชั้นการเชื่อมต่อที่มี Gateway
3. EDGE Layer – ชั้นที่ประกอบไปด้วยการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมมูล และการสร้างข้อมูลเชิงลึก
ความแตกต่างโครงสร้าง AIoT ที่มีพื้นฐานจาก Cloud และ EDGE

AIoT สามารถนำไปใช้งานได้กับหลากหลายกิจกรรม ตั้งแต่เมืองอัจฉริยะ ยานยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ Cobot องค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม

จุดเด่นและข้อควรระวังในการใช้งาน AIoT

แน่นอนว่าการใช้งาน AIoT เป็นการเปิดโอกาสการทำงาน และการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Edge Computing, Swarm Intelligence, 5G, Computer Vision และประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น แน่นอนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจและระวังเอาไว้ด้วยเช่นกัน

ประโยชน์ในการใช้งาน AIoTข้อควรระวังในการใช้งาน AIoT
– เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
– สามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการอย่างละเอียด
– รองรับการทำ Data Analytic
– สามารถขยับขยาย (Scalable) ได้ง่าย
– สร้างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่แตกต่างชัดเจน
– เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
– ลดความผิดพลาดของแรงงาน
– ยกระดับ Personalization
– ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์
– ความซับซ้อนในการใช้งาน
– ความกังวลในการบริหารจัดการข้อมูล
– ต้นทุนที่สูง
– ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว

อ้างอิง:
techtarget.com

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×