fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

แรงงานจับมือ AR เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากการเข้ามาของระบบ Automation ระบบ VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) เป็นอีกก้าวหนึ่งของเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานไม่ทั้งหลายรวมถึงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี AR ที่สามารถสนับสนุนการทำงานได้แบบ Real Time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ MM Thailand พาคุณมารู้จักกับข้อดีของการใช้ AR ในงานอุตสาหกรรม โดยแบ่งหัวข้อการสนับสนุนทำงานด้านอุตสาหกรมของ AR เป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการผลิต การซ่อมบำรุงและการฝึกแรงงาน

ตัวอย่างการใช้ AR ผ่านระบบ Android สำหรับตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบในงานอุตสาหกรรม

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว AR ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เพิ่มความสามารถในการทำงานของแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการฝึกฝนและการซ่อมบำรุงซึ่งเปลี่ยนเป็นงานหลักของแรงงานมนุษย์หากรระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงาน เชิญรับชมตัวอย่างของการใช้ AR ในงานอุตสาหกรรมได้เลยครับ

1. สนับสนุนการผลิต

การใช้ AR ในกระบวนการผลิตนั้นสามารถเพิ่มความสามารถในกระบวนการผลิตได้ เช่น การแสดงคำแนะนำประกอบขั้นตอนการผลิตที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหยิบวัสดุ รูปแบบการปฏิบัติงาน รวมถึงนำเสนอข้อมูลที่ต้องการประกอบการทำงานได้อีกด้วย

AR ช่วยในการแนะนำขั้นตอนและชิ้นส่วนสำหรับประกอบ

นอกเหนือจากการสนับสนุนในระดับปฏิบัติการ AR ยังสนับสนุนการออกแบบให้มีคุณภาพมากขึ้นได้อีกด้วย

2. สนับสนุนการซ่อมบำรุง

การใช้งาน AR ในงานซ่อมบำรุงสามารถลดเวลา Downtime และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญแบบ Realtime ได้ทันที เพิ่มความแม่นยำของการระบุปัญหาและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหารวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงได้

การซ่อมบำรุงผ่าน AR ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

AR นำเสนอขั้นตอนการซ่อมบำรุง กำหนดรายการตรวจสอบสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น สนับสนุนการดำเนินการที่ฉับไว

3. สนับสนุนการฝึกแรงงาน

AR สามารถเป็นพี่เลี้ยงฝึกงานให้กับแรงงานที่ยังขาดความคุ้นเคยกับการประกอบหรือซ่อมบำรุงได้ สามารถระบุและเพิ่มเติมคำแนะนำที่น่าสนใจสำหรับกระบวนการฝึก

การสนับสนุนขั้นตอนการประกอบเครื่องยนต์ตั้งแต่การเลือกชิ้นส่วนไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

ในการซ่อมบำรุงนั้นรายการขั้นตอนและระเบียบวิธีดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญ  AR สามารถสนับสนุนการฝึกฝนและการทำงานสำหรับการซ่อมบำรุงได้อย่างดีเยี่ยม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

  • www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/14904/What-Can-Augmented-Reality-Do-for-Manufacturing.aspx
  • www.information-age.com/augmented-reality-industry-benefits-challenges-123466440/
  • cerasis.com/2017/01/30/augmented-reality-in-manufacturing/

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.