fbpx
Sunday, March 29Modern Manufacturing

Author: Modern Manufacturing

  นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

System
คนที่ปรับระบบ logistics ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ก็ควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยคอนเซ็ปต์ที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นการสร้างคลังสินค้าระบบอัตโนมัติจะทำให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถที่จะเพิ่มปริมาณความจุสินค้าได้อีกหลายเท่าและยังมีส่วนทำให้ปริมาณงานที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย (more…)
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า อีกขั้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า อีกขั้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Productivity
โลกธุรกิจที่กว้างใหญ่ มีคู่แข่งมากราย เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่นหนึบ ไม่หนีไปไหน วีธีการสร้างแผนการแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าหรือที่เรียกว่า “Magnetic Service” คือการสร้างแบรนด์ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากการสร้างแบรนด์ให้สินค้าหรือบริการ เพราะว่าความสัมพันธ์นั้นไม่มีวันหยุดนิ่ง (more…)
BRANDING อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด

BRANDING อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด

News & Economics
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ “ตราสินค้า” คือสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ สินค้าที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันแต่มีตราสินค้าต่างกัน ความนิยมชมชอบของผู้บริโภคย่อมแตกต่างกันด้วย เวลาที่เปลี่ยนไป ปัจจัยทางการตลาดย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และส่งผลต่อการให้ความสำคัญในตราสินค้าของผู้บริโภค (more…)
การสำรองข้อมูลองค์กร ป้องกันการสูญเสีย

การสำรองข้อมูลองค์กร ป้องกันการสูญเสีย

Technology
เนื่องจากข้อมูลที่องค์กรต่างๆ จัดเก็บมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกินกว่าที่องค์กรจะจัดเก็บได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) ข้อมูลที่สำคัญ (more…)
วิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน

วิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน

Productivity
จอห์น ซี. แม็กเวลล์ กูรูด้านภาวะผู้นำ (Leadership) เคยกล่าวไว้ว่า “หน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางนั้นยากมาก เพราะต้องเจอกลุ่มคนถึง 4 มิติ ได้แก่ หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ใครที่ผ่านจุดนี้มาแล้วพอได้ขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับบนขององค์กร จะเข้าใจปัญหาได้อย่างถ่องแท้และแก้ปัญหาได้ถูกจุด” (more…)
ปลดล็อคขยะอุตสาหกรรม ไฟเขียว “พลังงานขยะ” ไฟฟ้าและน้ำมัน

ปลดล็อคขยะอุตสาหกรรม ไฟเขียว “พลังงานขยะ” ไฟฟ้าและน้ำมัน

Energy & Green
กว่า 2 ปีมาแล้วที่กระทรวงพลังงานเปิดไฟเขียวให้ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าโดยได้รับอัตราส่วนเพิ่มของการขายไฟฟ้า (Adder) เหมือนขยะชุมชน แต่ก็ยังไม่มีการลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม (more…)
บริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน…ด้วยแนวทางสีเขียว

บริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน…ด้วยแนวทางสีเขียว

Productivity
แค่ช่วงเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่ปี โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และหันมาให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจึงได้จัดสัมมนาหัวข้อ “บริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยแนวทางสีเขียว” (more…)
Creativity & Innovation: ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการแปรความคิดไปสู่นวัตกรรม

Creativity & Innovation: ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการแปรความคิดไปสู่นวัตกรรม

Productivity
ในประเทศไทยจะมีใครสักกี่คนที่ทราบว่า “ธนญชัย ศรศรีวิชัย” เคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้กำกับหนังโฆษณาที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในโลก (The Most Awarded Directors in The World) คนไทยตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่สามารถสร้างชื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการโฆษณาระดับโลกได้ สิ่งใดเล่าที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ถึงเพียงนี้? (more…)