fbpx
Thursday, August 13Modern Manufacturing

BalTec Radial Riveting Technology เทคโนโลยีการรีเว็ทของ BalTec

เทคโนโลยีการรีเว็ทแบบหมุนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าการทำรีเว็ทแบบอื่นๆ และยังสามารถทดแทนกรรมวิธีการผลิตแบบเก่าที่ไม่สามารถทำได้ดีเทียบเท่า Radial Riveting

BalTec Radial Riveting Technology เทคโนโลยีการรีเว็ทของ BalTec

BalTec เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีของงานรีเว็ทแบบหมุนเข้าหาจุดศูนย์กลางที่เรียกว่า Rose Pattern คือ แกนของหัวย้ำรีเว็ทจะหมุนซ้ำๆ เข้าหาจุดศูนย์กลางของหมุดรีเว็ท ลักษณะคล้ายกลีบดอกกุหลาบ โดยการหมุนแต่ละครั้งจะกดหัวของหมุดรีเว็ทลงบนชิ้นงานและจะขึ้นรูปหัวหมุดรีเว็ทตามรูปแบบของแกน Tooling ที่เลือกใช้ โดยที่ไม่มีผลกระทบกับคุณลักษณะโครงสร้างของวัสดุชิ้นงาน

ทำไมถึงเลือกใช้ Radial Reveting?

  • ชิ้นงานที่ต้องมีการขึ้นรูประหว่างหมุดรีเว็ทกับชิ้นงาน โดยเฉพาะชิ้นงานที่เป็นลักษณะเชื่อมต่อกันหรือชิ้นงานโปรไฟล์ เพราะวิธี Radial ต่างกับ Orbital โดยส่วน แม่พิมพ์ตัวเมีย (Die) จะไม่หมุนตาม ซึ่งส่งผลให้อายุใช้งานของแม่พิมพ์ยาวนานกว่า
  • สามารถกดขึ้นรูปให้หัวรีเว็ทขยายออกบนชิ้นงานได้ภายหลัง สำหรับรีเว็ทที่มีขนาดหัวใหญ่
  • ระยะเวลาของการรีเว็ทเพียง 0.1-0.2 วินาที
  • สามารถบันทึกค่าและควบคุมขั้นตอนการรีเว็ทได้

ข้อดีของ BalTec Radial Riveting Process

  • เป็นการย้ำหมุดรีเว็ทโดยที่ไม่ทำโครงสร้างของวัสดุเหมือนอย่างการรีเว็ทแบบอื่น
  • รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้กับรีเว็ทที่มีการชุบแข็งได้
  • เป็นการรีเว็ทที่ไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุแม้แต่งานที่มีการชุบกัลวาไนซ์
  • ลดแรงที่ใช้ในการรีเว็ทงาน สามารถใช้กับอุปกรณ์จับชิ้นงานและแม่พิมพ์แบบธรรมดาทั่วไปได้ จึงช่วยลดต้นทุนในส่วนของการผลิต
  • ใช้พื้นที่ในการทำงานขนาดเล็ก และไม่มีเสียงดังรบกวน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่KRASSTEC CO., LTD.
Tel: 0-2732-1144
E-mail: krasscom@krasstec.com
Website: www.krasstec.com

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย