Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

บางจากฯ สนับสนุนกรมเจ้าท่า ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ

บางจากฯ สนับสนุนกรมเจ้าท่า ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ

บางจากฯ สนับสนุนกรมเจ้าท่า ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ  เนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (TOC – EX12) ครั้งแรกในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

บางจากฯ สนับสนุนกรมเจ้าท่า ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (12th Thailand Oil and Chemical Spill Response Exercise : TOC-EX12) โดยมี นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ในฐานะที่เป็นสมัชชาสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือ IESG นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน บริษัท บางจากฯ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมฯ 

บางจากฯ สนับสนุนกรมเจ้าท่า ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ

เปิดตัว AIM Global ผนึกกำลังส่งเสริมการใช้นวัตกรรม AI ในอุตสาหกรรมการผลิต | FactoryNews ep.65/1

นายธรรมรัตน์ กล่าวว่า “การซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 นี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานที่มีบทบาทในการขจัดคราบน้ำมัน ทั้งงานด้านการวางแผนงาน การดำเนินงาน การให้การสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหารการรั่วไหลของน้ำมันเป็นไปด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว และส่งผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การซ้อมแผนชาติฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่การฝึกซ้อมแผนฯ จัดขึ้นในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และบางจากฯ ร่วมสนับสนุนโดยเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม พร้อมนำเรือศรีธารารักษ์ 8 เรือขจัดคราบน้ำมันของบางจากฯ ซึ่งประจำอยู่ที่ท่าเรือ  บางจาก ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปากร่องน้ำมานานกว่า 3 ปีแล้ว ร่วมในการซ้อมด้วย”

“การซ้อมแผนฯ ถือเป็นการฝึกการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเสริมสร้างความพร้อม และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พร้อมช่วยควบคุมการแพร่กระจายของมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป” นายธรรมรัตน์กล่าวทิ้งท้าย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×