Wednesday, May 31Modern Manufacturing
×

BCPG ไตรมาส3กำไรลด-ซื้อโรงไฟฟ้าลาวแล้ว

BCPG เข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ สปป.ลาว แล้ว พร้อมประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีนี้ มีกำไรสุทธิ 401 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2561

BCPG ไตรมาส3กำไรลด-ซื้อโรงไฟฟ้าลาวแล้ว
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในไตรมาสที่ 3/2562 กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ยังสามารถทรงตัวได้ในระดับสูง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับองค์การทหารผ่านศึก (อผศ.) เต็มไตรมาส และรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ดีขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย มาชดเชยรายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นิคาโฮ (Nikaho) และ นากิ (Nagi) ในประเทศญี่ปุ่น ที่จำหน่ายเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานไปเมื่อไตรมาสที่ 3/2561

ทั้งนี้ หากเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562 กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอ่อนตัวลง สาเหตุหลักมาจาก โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ช่วงฤดูฝน แต่โครงการอื่นทั้งในไทยและต่างประเทศ ได้รับผลบวกจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลมาชดเชยบางส่วน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” ในประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปินส์

ขณะที่ในช่วง 9 เดือนของปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 1,357 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น แต่หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

การดำเนินงานในไตรมาสที่3ของปีนี้ เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ โดยมีการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากโครงการลมลิกอร์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับองค์การทหารผ่านศึก (อผศ.) 2 โครงการ

ขณะเดียวกันได้เข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ที่มีความน่าสนใจ และการขยายฐานธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังประเทศต่างๆ ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง

นอกจากจะทำให้รายได้ของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างสมดุลของความหลากหลายของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ อีกด้วย

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×