fbpx
Thursday, September 24Modern Manufacturing

BGRIM ขายหุ้น SPP1 ให้ พันธมิตร 25%

BGRIM ขายหุ้น โกลว์ เอสพีพี 1 จำนวน 25% ให้กับนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย มูลค่ากว่า 825 ล้านบาท หวังเสริมศักยภาพการแข่งขันในพื้นที่มาบตาพุด


นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)  ได้บรรลุความสำเร็จในการขายหุ้น บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (Glow SPP1)   ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง จำนวน 25% จากเดิมที่ถืออยู่ 100% ให้แก่ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด มูลค่าซื้อขายรวม 825,000,000 บาท โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2562

เนื่องจากโครงการดังกล่าวจัดตั้งในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลกในฐานะพื้นที่ชั้นนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่นี้ จึงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ารวม 280 เมกะวัตต์ภายใต้บริษัท Glow SPP1 นี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานระดับโลก ดังนั้นการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างนิคมอุตสาหกรรมเอซียนี้ จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในการขยายธุรกิจในพื้นที่อันมีศักยภาพในการเติบโตสูงนี้

ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,892 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 45 โครงการ และอยู่ระหว่างพัฒนาและก่อสร้างโครงการอีกหลายแห่งที่จะขยายกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 3,424 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามเป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้ง 5,000 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในปี 2565 โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

Nichaphan W.