Friday, October 22Modern Manufacturing
×

BiiC ต่อยอดธุรกิจพลังงาน 2 Startup USA

BiiC ลงทุน บริษัท Geltor และบริษัท Enevate 2 ธุรกิจ Startup รายใหม่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อยอดการลงทุนในธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพและพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของการลงทุนในธุรกิจ Startup ของสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC ที่มีแผนการลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ในการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล ว่าในช่วงปลายปี 2561 ถึงไตรมาสแรกของปี 2562 นี้ BiiC ได้เสาะหาและคัดเลือกธุรกิจ Startup รายใหม่เพิ่มเติมเพื่อขยายการลงทุน ประกอบด้วย บริษัท Geltor และบริษัท Enevate โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 BiiC ได้เข้าลงทุนในบริษัท Geltor ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีชีวภาพในการสังเคราะห์คอลลาเจน โดยปราศจากส่วนผสมของสัตว์หรือไขมันสัตว์

ทั้งนี้ในเฟสแรกมุ่งเน้นการผลิตคอลลาเจนสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนของ Geltor มีคุณสมบัติที่ดีกว่าที่ขายกันอยู่ทั่วไป เช่น ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ให้ความชุ่มชื้นมากกว่าถึง 5 เท่า และในเฟสถัดไปจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตของ Geltor ใช้ระยะเวลาเพียง 7 วัน ซึ่งเร็วขึ้นกว่ากระบวนการผลิตในปัจจุบันที่ต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือน อีกทั้งยังเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วย

และเมื่อเดือนมกราคม ปี 2562 BiiC ได้ลงทุนในบริษัท Enevate ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิตลิเทียมแบตเตอรี่สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ทำให้สามารถรองรับการชาร์จพลังงานได้รวดเร็วขึ้น 10 เท่า เมื่อเทียบกับการชาร์จทั่วๆ ไป

ซึ่งในอนาคตสามารถต่อยอดเทคโนโลยีให้เป็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV Charging Stations ที่ชาร์จได้รวดเร็วเทียบเท่ากับการเติมน้ำมัน และสามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือบนถนน ระหว่างทางขับขี่สู่จุดหมายปลายทาง

ในขณะเดียวกันก็มีความจุพลังงานมากขึ้น ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลขึ้นถึง 30% อีกทั้งยังทนต่อสภาพอากาศได้ต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส และมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย โดยสถาบัน BiiC มองว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาต่อยอดเข้ากับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว รวมทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจการผลิตรถ EV ในอนาคตซึ่งมีแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัท Enevate ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอีกกว่า 80 รายการทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างรอจดทะเบียน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ ในปี 2562 และต่อเนื่อง สถาบัน BiiC จะยังคงเสาะหาเพื่อคัดสรรธุรกิจ Startup เพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังคงมุ่งเน้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับแบตเตอรี่ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรในประเทศไทย

ทั้งนี้ สถาบัน BiiC เปิดโอกาสให้ธุรกิจ Startup ต่างๆ ได้มานำเสนอแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และขยายครอบคลุมในด้าน Social Enterprise และ CSR ในทุกเดือนตลอดปีที่สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC ชั้น 5 ในสำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมา พร้อมสนับสนุนเงินลงทุนแก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้เมื่อปี 2561 BiiC ได้ลงทุนใน Startup ไปแล้ว 2 ราย ประกอบด้วย บริษัท Semtive ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านกังหันลมผลิตไฟฟ้า และบริษัท Bonumose ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตน้ำตาลเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบ พืชในกลุ่มที่มีปริมาณแป้งสูง นับเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร สามารถต่อยอดธุรกิจชีวภาพของบริษัทและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×