fbpx
Friday, January 22Modern Manufacturing

หุ่นยนต์ (Bots) จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับมนุษย์

ทีมนักวิจัยนานาชาติค้นพบว่าการที่ให้หุ่นยนต์ (Bots) ทำงานร่วมกับมนุษย์นั้นทำให้ระบบอัตโนมัติเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากนั่นเป็นการทำงานด้วยการเลียนแบบมนุษย์

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามนุษย์นั้นไม่รู้สึกดีเท่าไหร่ถ้าต้องทำงานกับหุ่นยนต์อัจฉริยะ แต่ถ้าคนไม่รับรู้ว่ากำลังทำงานกับเครื่องจักรจะทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และระบบอัตโนมัติเหล่านี้มีศักยภาพมากขึ้นนั่นทำให้เกิดคำถามว่า มันเข้าท่ากว่าไหมถ้าจะมีการปิดบังหรือบิดเบือนในบางกรณี?จากเอกสารที่เผยแพร่ใน Nature Machine Intelligence โดยทำการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 700 รายที่เข้าร่วมเล่นเกมส์การทำงานร่วมกันออนไลน์ระหว่างมนุษย์และคู่หูปัญญาประดิษฐ์ ในเกมส์ที่ชื่อว่า Prisoner’s Dilemma ซึ่งผู้เล่นสามารถทำตัวอีโก้จัดเพื่อบ่อนทำลายผู้เล่นอื่นหรือทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็ได้

จุดสำคัญของการทดลองนี้อยู่ที่การที่ผู้เข้าร่วมบางส่วนได้รับข้อมูลปลอมเกี่ยวกับผู้เล่นที่เป็นคู่หูของตัวเอง บางคนนั้นได้รับข้อมูลว่าเป็นการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ในขณะที่ความจริงแล้วคู่หูของเขาเป็นมนุษย์ ทำให้นักวิจัยสามารถทดสอบได้ว่ามนุษย์นั้นมีอคติจากการที่คู่หูของตัวเองเป็นหุ่นยนต์หรือไม่ และมันจะสร้างความแตกต่างอะไรได้บ้างหากเกิดการยอมรับว่าเป็นหุ่นยนต์

จากการทดลองพบว่าการที่หุ่นยนต์ลอกเลียนแบบมนุษย์นั้นทำให้เกิดความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้กับการร่วมมือกับคู่หูที่เป็นมนุษย์ได้มากกว่า และเมื่อใดที่ตัวตนถูกเปิดเผยความสามารถในการร่วมมือนั้นจะลดลง การแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ให้เข้ากับสภาพการใช้งานจริง เช่น การสนับสนุนจากหุ่นยนต์ต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากวางบทบาทฐานะการทำงานในฐานะมนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่ต้องรู้ตัวตน

ที่มา:
Sciencedaily.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.