Friday, May 17MM Thailand

Energy & Green

อัพเดทกระแสด้านพลังงานและการผลิตที่เป็นมิตรต่อโลก เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน นโยบายภาครัฐ Circular Economy

พลังงาน… พลังงาน… พลังงาน

พลังงาน… พลังงาน… พลังงาน

Energy & Green
“น้ำมันขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องปิดไฟ...” คุณจำนงค์ เป็นสุข หรือ สรวง สันติ ได้แต่งเพลงลูกทุ่งประชดปัญหาพลังงานเอาไว้ เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา น้ำมันเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งจากอีกหลายรูปแบบของพลังงานที่มนุษย์เรานำมาใช้ ประเทศยิ่งพัฒนา ความต้องการใช้พลังงานก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว สังคมที่ขาดการพัฒนาจะถูกกลืนโดยสังคมที่พัฒนามากกว่าในที่สุด (more…)
ปลดล็อคขยะอุตสาหกรรม ไฟเขียว “พลังงานขยะ” ไฟฟ้าและน้ำมัน

ปลดล็อคขยะอุตสาหกรรม ไฟเขียว “พลังงานขยะ” ไฟฟ้าและน้ำมัน

Energy & Green
กว่า 2 ปีมาแล้วที่กระทรวงพลังงานเปิดไฟเขียวให้ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าโดยได้รับอัตราส่วนเพิ่มของการขายไฟฟ้า (Adder) เหมือนขยะชุมชน แต่ก็ยังไม่มีการลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม (more…)