fbpx
Monday, September 16Modern Manufacturing

Hilight

กระทรวงอุตฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดชลบุรี ยกระดับศักยภาพ SMEs

กระทรวงอุตฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดชลบุรี ยกระดับศักยภาพ SMEs

Hilight, News
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 รุกเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ภาคที่ 9 จ.ชลบุรี เน้นกลยุทธ์การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ หวังเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เสริมศักยภาพ SMEs เล็งผลักดันให้กลายเป็นพื้นที่ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” อุตสาหกรรมตั้งต้นก่อนพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง จับมือภาคเอกชน ติดตั้งชุดฝึกระบบอัตโนมัติ ผลักดันศูนย์ต้นแบบแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยียุคดิจิตัลแก่อุตสาหกรรมไทยในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ โดยเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันให้เป้าหมายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ (more…)
อัพเกรดความรู้หุ่นยนต์และ Cobot กับ UR Academy

อัพเกรดความรู้หุ่นยนต์และ Cobot กับ UR Academy

Automation, Hilight
ในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเน้นมูลค่า เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในอนาคต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 4.0 จึงเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ก่อตั้ง UR Academy หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้วยหุ่นยนต์ขึ้นมา (more…)
หน้ากากกันฝุ่นในโรงงานสำคัญอย่างไร?

หน้ากากกันฝุ่นในโรงงานสำคัญอย่างไร?

Hilight, Productivity
ฝุ่นผงที่ปนเปื้อนกับอากาศในพื้นที่ปฏิบัติการณ์นั้น สามารถสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานได้มากมายกว่าการยืนริมถนนอโศกเช้าวันจันทร์หลายเท่า นายจ้างจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นตามความเหมาะสมของพื้นที่ปฏิบัติงาน (more…)
รู้ทัน AUTOMATION ก่อนจะหายทั้งแรงงานและผู้ผลิต

รู้ทัน AUTOMATION ก่อนจะหายทั้งแรงงานและผู้ผลิต

Automation, Hilight
Automation หรือระบบอัตโนมัติที่กลายเป็นกำลังหลักแห่งอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรม 4.0 นั้นเป็นเทรนด์การผลิตที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่รู้กันหรือไม่ว่าทำไมผู้ผลิตทั้งหลายจึงให้ความสำคัญกับระบบออโตเมชันนี้ และข้อควรระวังมีอะไรบ้าง? (more…)