Friday, February 15MM Thailand

Industrial Economics

5 เทรนด์สำคัญสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์จาก PWC

5 เทรนด์สำคัญสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์จาก PWC

Industrial Economics
Pwc บริษัทที่ปรึกษาชั้นแนวหน้าได้ทำการสำรวจ CEO จากบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นนำเกี่ยวกับเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในปี 2019 ซึ่งมี Digitalization เป็นตัวแปรสำคัญ (more…)
อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยมีแนวโน้มเติบโตถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์  (หรือ 1.6 ล้านล้านบาท) จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยมีแนวโน้มเติบโตถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ (หรือ 1.6 ล้านล้านบาท) จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Industrial Economics
ซิสโก้ และ บ. เอ.ที. เคียร์เน่ (A.T. Kearney) เปิดเผยผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์(หรือ 1.6 ล้านล้านบาท) ในทศวรรษหน้าจากการปรับใช้เทคโนโลยียุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution หรือ 4IR)  (more…)
10 แนวโน้มคาดการณ์ Supply Chain ปี 2019 จาก IDC

10 แนวโน้มคาดการณ์ Supply Chain ปี 2019 จาก IDC

Industrial Economics
International Data Corporation (IDC) ผู้ให้บริการและคำปรึกษาด้าน IT การสื่อสารและตลาดผู้บริโภคเทคโนโลยีเผยเอกสารรายงานเทรนด์สำคัญในการคาดการณ์ Supply Chain ทั่วโลกประจำปี 2019 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (more…)
จับตานโยบาย 4.0 จาก 7 ประเทศยุโรป

จับตานโยบาย 4.0 จาก 7 ประเทศยุโรป

Hilight, Industrial Economics
เพราะอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่เทรนด์ แต่เป็นแนวทางการผลิตและงานอุตสากรรมสมัยใหม่ที่ขจัดปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาคอขวดและปัญหาที่มองไม่เห็นได้ สร้างความโปร่งใสให้การทำงาน ทำให้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 4.0 สำหรับการผลิตกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกประเทศ ซึ่งรายงานล่าสุดจากเอกสาร 4.0 Sight จะเปิดเผยถึงนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ที่น่าสนใจจาก 7 ประเทศในสหภาพยุโรป (more…)
3D Printing ผู้เล่นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

3D Printing ผู้เล่นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

Industrial Economics
ปัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก คือ เทคโนโลยี 3D Printing (การพิมพ์ 3 มิติ) ซึ่งเป็นการผลิตแบบ Additive Manufacturing หรือการเติมเนื้อวัสดุนั่นเอง หนึ่งในข้อวิตกกังวลจากการความสามารถในการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้อย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องพิมพ์ 3 มิติวัสดุโลหะที่สามารถผลิตอาวุธได้ เช่น การผลิตชิ้นส่วนปืน ทำให้มีกฏหมายสำหรับการควบคุมสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติโลหะขึ้น 3D Printing กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จุดเด่นของเครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ คือ ความรวดเร็ว แต่ไม่ใช่ความรวดเร็วแบบการผลิตจำนวนมากในระบบอุตสาหกรรมทั่วไป แต่เป็นความสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ท่ามกลางสนามรบ ทั้งยังสามารถทำการปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถ
เกาะติด 7 เทรนด์ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 2019

เกาะติด 7 เทรนด์ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 2019

Hilight, Industrial Economics
สัญญาณหมดเวลาปี 2018 ขยับเข้ามาใกล้ ปี 2019 ที่กำลังมาถึงถือเป็นปีแห่งความท้าทายและการแข่งขันที่เข้มข้นในหลากหลายมิติสำหรับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในตลาดอุตสาหกรรม การเตรียมพร้อมและเปิดรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะเป็นกุญแจสำหรับการแข่งขันภายใต้โลกอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง เทรนด์ของดิจิทัลยังคงมีส่วนสำคัญในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปี 2019 ซึ่งยึดโยงกับ Industry 4.0 ที่เป็นมากกว่าเทรนด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IoT ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อภาพรวมของเครือข่ายและอุปกรณ์อัจฉริยะในปัจจุบันที่เข้ามามีส่วนธุรกิจและชีวิตประจำวันอย่างหลากหลาย ในขวบปีที่กำลังมาถึงความเข้มข้นของการแข่งขันที่เกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ SEA ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งส่วนห
รู้ไว้ใช่ว่า Smart Visa แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

รู้ไว้ใช่ว่า Smart Visa แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

Industrial Economics
จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการเติบโตด้วยนวัตกรรมทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่แรงงานทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการกลับขาดแคลนในประเทศไทย นโยบาย Smart Visa จึงเกิดขึ้นมาเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะที่ตรงกับความต้องการจากต่างชาติเข้ามาด้วยมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม การผลิต และธุรกิจตามแผนนโยบายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันเพื่อการเติบโตของประเทศ รู้จัก Smart Visa สมารท์วีซ่า (Smart Visa)คอืวซี่าประเภทพิเศษที่กำาหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือ ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบาย  S-Curve โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง Startups คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ได้รับสิทธิ Smart Visa เงื่อนไขสำหรับ Smart Visa แ
ตลาดเครื่องมือแปรรูปช็อกโกแลตและขนมหวานโต 6 พันล้านในปี 2024

ตลาดเครื่องมือแปรรูปช็อกโกแลตและขนมหวานโต 6 พันล้านในปี 2024

Industrial Economics
จากรายงาน "Chocolate and Confectionery Equipment Market by Type (Depositors, Formers, Coating and Spraying Systems, Mixer, And Cooler), Application (Soft Confectionery, Hard Candies, Chewing Gums, and Gummies and Jellies), and Geography – Global Forecast to 2024" พบว่าตลาดเครื่องมือแปรรูปช็อกแลตและขนมหวานนั้นคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโต CAGR อยู่ที่ 8.0% จากปี 2018 คาดการณ์มูลค่าตลาดเพิ่มสูงถึง 6,971.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024 (more…)
12 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตมากที่สุดสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2018

12 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตมากที่สุดสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2018

Industrial Economics
United Nation หรือสหประชาชาติภายใต้หน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนำเสนอการข้อมูลผ่านเอกสาร World Manufacturing Production ซึ่งเป็นสถิติสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2018 นำเสนอการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมการผิตที่น่าสนใจดังนี้ (more…)
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุตฯ SEA ผ่านมุมมอง Rockwell Automation

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุตฯ SEA ผ่านมุมมอง Rockwell Automation

Hilight, Industrial Economics
เมื่อประเทศไทยพยายามผลักดันและปฏิรูปตัวเองด้วยนโยบาย 4.0 เพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและดึงดูดการลงทุนต่าง ๆ รวมถึงการขยายตัวของกิจการอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมและดึงดูดนักลงมุน แต่แท้จริงแล้วมุมมองของนักลงทุนและผู้ให้บริการด้านโซลูชันอัจฉริยะอย่าง Rockwell Automation ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นอย่างไร (more…)