Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

Management & Productivity

เพิ่มพลังยกระดับ Productivity ในโรงงานด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและเห็นผลได้จริง อาทิ Lean, Six Sigma หรือ Kaizen เป็นต้น

การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง

การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง

Management & Productivity
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง (Simple and Practical Strategic Planning: SPSP)” โดยมีคุณจิตติ รัศมีธรรมโชติ มาร่วมบรรยายถึงวิธีการที่วิทยากรประยุกต์ขึ้นมาเอง เหมาะสำหรับองค์กรที่ยังเขียนแผนกลยุทธ์ไม่เป็นระบบหรือองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้น ด้วยเทคนิคที่ง่ายเพื่อให้เห็นภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง (more…)
ทำอย่างไร..ให้พนักงานรักองค์กร

ทำอย่างไร..ให้พนักงานรักองค์กร

Management & Productivity
ความรักคืออะไร? นักจิตวิทยา กล่าวว่า “ความรักเป็นเหมือนกาวที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของคนสองคนเอาไว้ กาวที่ว่าเหนียว สักวันย่อมเสื่อมสลาย เพราะฉะนั้นต้องหมั่นหยอดกาวอยู่เรื่อยๆ” เช่นเดียวกัน หากองค์กรทำให้พนักงานมีความสุข และเกิดความรักในองค์กรได้แล้วนั้น องค์กรต้องหมั่นยอดกาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอ จะหยุดไม่ทำอะไรเลยนั้นก็ไม่ได้ เพราะความต้องการของคนไม่คงที่ มนุษย์ต้องการความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก (more…)
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า อีกขั้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า อีกขั้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Management & Productivity
โลกธุรกิจที่กว้างใหญ่ มีคู่แข่งมากราย เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่นหนึบ ไม่หนีไปไหน วีธีการสร้างแผนการแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าหรือที่เรียกว่า “Magnetic Service” คือการสร้างแบรนด์ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากการสร้างแบรนด์ให้สินค้าหรือบริการ เพราะว่าความสัมพันธ์นั้นไม่มีวันหยุดนิ่ง (more…)
วิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน

วิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน

Management & Productivity
จอห์น ซี. แม็กเวลล์ กูรูด้านภาวะผู้นำ (Leadership) เคยกล่าวไว้ว่า “หน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางนั้นยากมาก เพราะต้องเจอกลุ่มคนถึง 4 มิติ ได้แก่ หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ใครที่ผ่านจุดนี้มาแล้วพอได้ขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับบนขององค์กร จะเข้าใจปัญหาได้อย่างถ่องแท้และแก้ปัญหาได้ถูกจุด” (more…)
บริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน…ด้วยแนวทางสีเขียว

บริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน…ด้วยแนวทางสีเขียว

Management & Productivity
แค่ช่วงเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่ปี โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และหันมาให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจึงได้จัดสัมมนาหัวข้อ “บริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยแนวทางสีเขียว” (more…)
Creativity & Innovation: ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการแปรความคิดไปสู่นวัตกรรม

Creativity & Innovation: ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการแปรความคิดไปสู่นวัตกรรม

Management & Productivity
ในประเทศไทยจะมีใครสักกี่คนที่ทราบว่า “ธนญชัย ศรศรีวิชัย” เคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้กำกับหนังโฆษณาที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในโลก (The Most Awarded Directors in The World) คนไทยตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่สามารถสร้างชื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการโฆษณาระดับโลกได้ สิ่งใดเล่าที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ถึงเพียงนี้? (more…)
×