Sunday, August 18Modern Manufacturing

News & Economics

ความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรม | เศรษฐกิจ | การเงิน | การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

กนอ. จับมือ กกจ.เชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว

กนอ. จับมือ กกจ.เชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว

News & Economics
กนอ. จับมือ กกจ. ร่วมบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว ลุยพัฒนาระบบ ‘สมาร์ทเซอร์วิส’ ยกระดับการให้บริการผู้ประกอบการในนิคมฯ (more…)
สุริยะ เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม s-curve

สุริยะ เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม s-curve

News & Economics
รมว.อุตสาหกรรม มอบนโยบาย สศอ. เร่งขับเคลื่อนอุตฯ s-curve พร้อมผลักดันแนวคิด Circular Economy มาใช้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยตามนโยบายรัฐบาล และ ศึกษาหาแนวทางในการดึงดูดการลงทุนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตจากต่างประเทศ (more…)
รู้หรือไม่? 5 ประเทศที่มีการลงทุนใน EEC มากที่สุดมีประเทศใดบ้าง?

รู้หรือไม่? 5 ประเทศที่มีการลงทุนใน EEC มากที่สุดมีประเทศใดบ้าง?

News & Economics
จากข้อมูลธุรกิจในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าการลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดต้ังในไทยมีมูลค่าทั้งส้ิน 737,011.98 ล้านบาท คิดเป็น 39.21% ของมูลค่าทุน ท้ังหมด มูลค่าการถือหุ้นของชาวต่างชาติในนิติบุคคลท่ีจัดตั้งในไทย 5 อันดับแรก ที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ 1. ญี่ปุ่น สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 49.65% หรือมีมูลค่า 365,923.65 ล้านบาท 2. จีน สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 8.45% หรือมีมูลค่า 62,269.49 ล้านบาท 3. สิงคโปร์ สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 5.72% หรือมีมูลค่า 42,140.08 ล้านบาท 4. สหรัฐอเมริกา สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 3.78% หรือมีมูลค่า 27,827.61 ล้านบาท 5. เกาหลีใต้ สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 2.86% หรือมีมูลค่า 21,056.61 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดต้ังในไทย แบ่งตาม จังหวัด โดยมีกา
สมอ. ออก มผช. อาหารเพื่อสุขภาพ 17 มาตรฐาน

สมอ. ออก มผช. อาหารเพื่อสุขภาพ 17 มาตรฐาน

News & Economics
สมอ. เร่งกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อาหารเพื่อสุขภาพ 17 มาตรฐาน ตอบสนองกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าชุมชน (more…)
ครึ่งแรกปี 62 ยอดขอส่งเสริม 2.3 แสนลบ.

ครึ่งแรกปี 62 ยอดขอส่งเสริม 2.3 แสนลบ.

News & Economics
บีโอไอ เผย ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกปี 2562 จำนวน 758 โครงการ มูลค่ากว่า 230,000 ล้านบาท ลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายถึงร้อยละ 57 ญี่ปุ่นครองแชมป์อันดับ 1 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (more…)
กรอ.เตือนโรงงานทั่วกรุงเข้มงวดความปลอดภัย

กรอ.เตือนโรงงานทั่วกรุงเข้มงวดความปลอดภัย

News & Economics
กรอ. แจ้งเตือนโรงงานใหญ่ 567 แห่งและสถานประกอบการวัตถุอันตราย 140 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเตรียมแผนป้องกันรับมือกับเหตุความไม่สงบตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม (more…)
สศอ. ชู สารหล่อลื่นชีวภาพเพิ่มค่าปาล์มน้ำมันไทย

สศอ. ชู สารหล่อลื่นชีวภาพเพิ่มค่าปาล์มน้ำมันไทย

News & Economics
สศอ.ชู สารหล่อลื่นชีวภาพ เพิ่มมูลค่า ปาล์มน้ำมัน พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี ต่อยอดอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ในระยะยาว (more…)
กสอ.  ติวเข้ม OTOP ดึงอัตลักษณ์สินค้า เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

กสอ. ติวเข้ม OTOP ดึงอัตลักษณ์สินค้า เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

News & Economics
กสอ.ประกาศผลรางวัลและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ที่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดีเด่น 4 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่ออัตลักษณ์สินค้าผสานวัฒนธรรม ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ (more…)
สอน.แจงภาษีความหวานไม่กระทบอุตฯอ้อยน้ำตาล

สอน.แจงภาษีความหวานไม่กระทบอุตฯอ้อยน้ำตาล

News & Economics
จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของผลกระทบจากการขึ้นภาษีความหวาน อาจทำให้ภาคเอกชนหลายรายเปลี่ยนสูตรการผลิตสินค้า โดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ซึ่งในอนาคตจะทำให้ความต้องการอ้อยที่นำมาใช้ผลิตน้ำตาลลดลง หวั่นส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนั้น (more…)